Khi nào cần thay thế quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp?

30/04/2024 07:28

Theo phản ánh của bà Thu Ngọc, khi các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ban hành, một số địa phương đã thực hiện chuyển đổi cho giáo viên.

ADQuảng cáo

Bà Ngọc hỏi, khi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi được ban hành thì các quyết định bổ nhiệm của giáo viên thực hiện theo 4 Thông tư nêu trên có bị thu hồi không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập quy định: 

"Trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông đã thực hiện việc bổ nhiệm từ các Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV sang chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT khi thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này nếu có sự thay đổi về hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm thì cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thay thế và không thực hiện việc truy thu tiền lương, phụ cấp chênh lệch đã chi trả. 

ADQuảng cáo

Trường hợp khi thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này nếu không có sự thay đổi về hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm thì giữ nguyên hạng chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm và không cần ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thay thế".

Do đó, việc ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thay thế đối với các trường hợp có sự thay đổi về hạng chức danh nghề nghiệp khi triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT là đúng quy định.

Chinhphu.vn


ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/khi-nao-can-thay-the-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-danh-nghe-nghiep-102240422162558207.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khi nào cần thay thế quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO