Chỉ có đại đoàn kết dân tộc mới giữ vững nền độc lập của Tổ quốc

Lưu Ngân| 23/10/2019 10:07

Thời gian qua, các thế lực thù địch đã không ngừng lợi dụng những hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc, chúng xác định vấn đề “dân tộc” là một trong những “ngòi nổ”, “mũi nhọn” của "chiến lược diễn biến hòa bình” để tấn công, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

ADQuảng cáo

Thủ đoạn chủ yếu của chúng là triệt để lợi dụng hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc, chậm trễ trong giải quyết khiếu nại tố cáo… ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), từ đó mua chuộc, lôi kéo những phần tử xấu và người đồng bào DTTS để gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được khôi phục. Ảnh: Hồ Mai

Cụ thể hơn, chúng đã lợi dụng, xoáy sâu vào những thiếu sót do một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất gây ra, từ đó, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới nhằm làm cho Nhân dân, nhất là người đồng bào DTTS mất niềm tin vào Đảng, vào chính quyền.

Nguy hiểm hơn với âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã lợi dụng triệt để sự lan tỏa của mạng xã hội để “bôi đen” thành tựu công cuộc đổi mới, hạ thấp những nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chúng ra sức dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng có hận thù với cách mạng, móc nối với các tổ chức phản động lưu vong và các phần tử bất mãn; lợi dụng các diễn đàn viết bài vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chúng rêu rao đòi thành lập “Vương quốc Khmer Krôm”, “Vương quốc Chăm”, “Nhà nước Mông”, “Nhà nước Tin lành Đề Ga”, “Hội người Mông thế giới”, “Hội người Thượng Đề Ga”… ra sức móc nối, tài trợ, chỉ đạo số đối tượng trong nước thu hút, tập hợp lực lượng hướng tới ly khai, tự trị. Nguy hiểm hơn, chúng còn nhân danh “đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực”, “bảo vệ chủ quyền biển đảo”, “phản biện xã hội”, “hiến kế cho Đảng”... mà thực chất là nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ, chia rẽ Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc; gây hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước…

Nhưng nhìn vào sự đổi thay từng ngày của đời sống đồng bào các DTTS ở nước ta về kinh tế - văn hóa - xã hội... cho thấy, nỗ lực không mệt mỏi của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào DTTS. Điển hình như giai đoạn 2016 - 2018, Chương trình 135 đã hỗ trợ trực tiếp cho 1,512 triệu hộ nghèo, cận nghèo; tập huấn cho 103 ngàn người; dạy nghề cho 720 ngàn người DTTS; Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho 1,4 triệu hộ DTTS vay 45.194 tỷ đồng với bình quân dư nợ mỗi hộ là 30,5 triệu đồng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

ADQuảng cáo

Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 ở các huyện nghèo giảm xuống còn dưới 40% (giảm khoảng 5% so với cuối năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%. Cả nước đã có 8 huyện thoát khỏi huyện nghèo theo Quyết định 30a của Thủ tướng Chính phủ; 14 huyện ra khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo… Mạng lưới điện quốc gia đã bao phủ đến 100% số xã và 97,8% số thôn, trong đó, vùng núi 98,9%; hải đảo 99,6%; có 65% xã có hệ thống thủy lợi nhỏ.

Các làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, các công trình di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của đồng bào DTTS. Giáo dục và đào tạo ngày càng được quan tâm, cả nước có 99,7% số xã đã có trường tiểu học và mẫu giáo… Những con số trên đã minh chứng rằng chỉ khi các dân tộc đoàn kết dưới dự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì đồng bào các dân tộc mới có được cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “… phải thực hiện bình đẳng, giúp nhau và các dân tộc cùng nhau làm chủ đất nước. Chỉ có đại đoàn kết dân tộc mới giành và giữ vững nền độc lập của Tổ quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội...".

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch vẫn sẽ tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân tộc” làm “ngòi nổ”, “mũi nhọn” để tấn công chúng ta, tiếp tục sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền cần triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan tới vấn đề dân tộc ngay từ cơ sở; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp và kịp thời định hướng các thông tin đến các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cần thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo mọi điều kiện để đồng bào các DTTS được phát triển; đặc biệt phải phát huy được ý thức tự lực, tự cường và truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… góp phần vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chỉ có đại đoàn kết dân tộc mới giữ vững nền độc lập của Tổ quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO