Nền tảng phát triển Ðắk R’lấp từ củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận

Hồng Thoan| 01/12/2022 09:03

Thời gian qua, Huyện ủy Đắk R’lấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo đồng thuận cao trên các mặt công tác. Nhờ đó, nhiều công việc của địa phương diễn ra trôi chảy, tạo động lực để phát triển.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk R’lấp, để thống nhất tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong xã hội, việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được huyện tổ chức một cách nghiêm túc, chất lượng.

Quá trình quán triệt nghị quyết, huyện chú ý đến những điểm tiếp nối, cái mới, khác biệt nhằm tạo nhận thức đúng, đủ cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Thời gian qua, mỗi cấp ủy, đảng viên, đều đẩy mạnh việc tuyên truyền, thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến người dân. Nhờ đó, góp phần tạo đồng thuận trong nhận thức của các tầng lớp Nhân dân.

Đắk R'lấp đang triển khai nhiều giải pháp để phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, chế biến, chế tạo, phụ trợ alumin - nhôm

Ông Lê Quang Trường, lãnh đạo xã Nhân Cơ (Đắk R'lấp) cho biết, song song với thông tin, tuyên truyền, Đảng ủy xã Nhân Cơ chú trọng nắm bắt, tìm hiểu những vướng mắc, bức xúc của cán bộ, đảng viên, người dân.

Từ đó, từng bước giải thích, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người dân từ sớm. Nhờ vậy, người dân đều đồng tình ủng hộ, tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội hằng năm của địa phương.

Lãnh đạo Huyện ủy Đắk R'lấp cho biết, những năm qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về đối thoại, tiếp công dân.

Sau đối thoại, các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo giải quyết rốt ráo các vấn đề còn vướng mắc, khúc mắc mà người dân nêu ra. Từ đó, huyện giảm bớt việc phát sinh các nội dung, sự việc bức xúc trong Nhân dân.

Công tác chính trị tư tưởng được huyện triển khai với nhiều nội dung, phương pháp mới. Trong đó, huyện tận dụng những lợi thế của mạng xã hội để tạo các trang, nhóm nhằm tuyên truyền các chủ trương của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Tạo đồng thuận cao trong công tác tư tưởng là yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của huyện Đắk R'lấp

Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng được các trang, nhóm như “Tin nhanh Đắk R’lấp”, “Đắk R’lấp ngày nay”..., với hàng chục ngàn thành viên tham gia. Mỗi tháng, các trang, nhóm này đăng tải trên 500 bài viết về chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, với hàng trăm ngàn lượt người tiếp cận, tương tác.

Theo chị Thị Phương, bon Châu Mạ, xã Hưng Bình (Đắk R'lấp), chị tích cực tham gia các trang, nhóm trên mạng xã hội do Huyện ủy Đắk R'lấp lập ra.

Nhờ đó, chị tiếp cận được nhiều thông tin bổ ích từ đây, nhất là các chủ trương, chính sách của huyện như: thu hồi đất, triển khai dự án, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo...

"Nhiều thông tin, định hướng của huyện là rất tốt và trước đây tôi rất ít khi được tiếp cận. Tôi rất ủng hộ các định hướng này", chị Phương cho biết.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk R’lấp Nguyễn Văn Sáng đánh giá, trong bối cảnh hiện nay, nhất là sự bùng nổ công nghệ thông tin, công tác vận động thống nhất trong tư tưởng là rất quan trọng.

Do đó, Huyện ủy Đắk R'lấp đã chỉ đạo các cấp ủy đảng nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng. Đắk R'lấp xác định tạo đồng thuận cao trong công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động chung, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thống nhất trong tư tưởng là tiền đề để huyện phấn đấu đạt các mục tiêu về kinh tế, xã hội, nhất là trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, phụ trợ alumin - nhôm trong giai đoạn tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nền tảng phát triển Ðắk R’lấp từ củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO