Xây dựng môi trường pháp lý đáp ứng yêu cầu phát triển

Hưng Nguyên| 19/12/2022 21:04

Chiều 19/12, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023.

Năm 2022, UBND tỉnh giao ngành Tư pháp thực hiện 213 nhiệm vụ. Đến nay, ngành đã hoàn thành 154 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai thực hiện.

Ngành Tư pháp đã tổ chức thẩm định 96 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); phòng tư pháp cấp huyện thẩm định 27 dự thảo VBQPPL, tổ chức góp ý đối với gần 300 dự thảo văn bản của trung ương và địa phương.

Sở Tư pháp đã rà soát 351 VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực; đề xuất 64 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế và 32 văn bản cần bãi bỏ.

Lĩnh vực pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từng bước được triển khai hiệu quả. Các chỉ số thành phần về cải cách thể chế trong chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, thiết chế pháp lý trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do ngành Tư pháp đảm nhiệm tăng vượt bậc, góp phần vào việc tăng điểm xếp hạng của tỉnh.

Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023

Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được thực hiện chặt chẽ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tư pháp…

Bên cạnh đó, ngành Tư pháp cũng gặp một số khó khăn như: một số quy định và hướng dẫn trong lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành Tư pháp chưa thống nhất dẫn đến địa phương còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện.

Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với sở, ngành Tư pháp trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung…

Năm 2023, ngành Tư pháp đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công tác năm. Trong đó, tạo môi trường pháp lý tốt hơn để mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; kiện toàn bộ máy cơ quan tư pháp các cấp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo đảm tiến độ xây dựng chất lượng các dự án trong ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số…

Đánh giá công tác năm 2022, đồng chí Lê Văn Chiến, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà ngành Tư pháp đạt được.

Đồng chí Lê Văn Chiến đề nghị toàn ngành Tư pháp nỗ lực phấn đấu, tiếp tục có giải pháp đột phá, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: đề xuất, tham mưu các giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số, tiêu chí thành phần về PCI và Par Index liên quan đến thể chế; số hoá dữ liệu hộ tịch; nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng môi trường pháp lý đáp ứng yêu cầu phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO