Nghị quyết và cuộc sống

Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Dương Phong-Hoàng Hoài 05/02/2024 14:23

Tỉnh Đắk Nông luôn xác định công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Đắk Nông chỉ đạo và khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

bia-cong-tac-can-bo(1).jpg
sapo.jpg
11.jpg
phat-ngon-cuoi-tuan-2-2-dung-lam-de-(1).png

Thời gian qua, công tác cán bộ của Tỉnh ủy Đắk Nông được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng thẩm quyền, đúng quy định. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận cán bộ có tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, không dám tham mưu, đề xuất, không dám quyết định những nội dung công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình đã ảnh hưởng, cản trở sự phát triển chung của tỉnh.

Do đó, để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, toàn Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”; giữ vững nguyên tắc tổ chức và các quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất.

bi-thu-thuan-an.jpg
Bí thư Đoàn xã Thuận An, huyên Đắk Mil (Đắk Nông) Y A Rôn luôn làm gương để đoàn viên thanh niên noi theo

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trên tinh thần: “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung của tỉnh, của Nhân dân”.

Đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng gắn với trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

ba-hien.jpg
Bà Trương Thị Hiến, dân tộc Mường, Chủ tịch UBMTTQ xã kiêm Bí thư Chi bộ thôn Phú Trung, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) trao đổi với Ban tự quản thôn về cách làm, vận động người dân chung tay xây dựng NTM

Thực hiện tốt công tác cán bộ, trọng tâm là sắp xếp, bố trí, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị, địa phương và gắn với công tác chuẩn bị cho nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ không làm tròn chức trách, nhiệm vụ, sắp xếp, điều chuyển cán bộ không đáp ứng được yêu cầu đề ra.

12.jpg
2.jpg

Tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ. Việc bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định. Qua đó, đội ngũ cán bộ có điều kiện để rèn luyện từ thực tiễn, chín chắn, trưởng thành hơn trong nhận thức, hành động.

Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và trước pháp luật. Trước hết, đơn vị sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại tổng thể cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý để sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm; đồng thời bổ sung các cấp ủy viên còn thiếu theo đúng quy định.

doan-le-anh.jpg
Tháng 5/2023, đồng chí Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông), ngay khi tiếp nhận công việc, đồng chí đã dành phần lớn thời gian trực tiếp đi đến các thôn, bon để xem xét khâu yếu, khâu mạnh nhằm có hướng chỉ đạo kịp thời

Đơn vị tiếp tục đôn đốc thực hiện có hiệu quả Đề án số 03 của Tỉnh ủy về tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. Công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển cán bộ để cán bộ được đào tạo từ thực tiễn được chú trọng.

Ngoài ra, đơn vị tập trung tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời sẽ tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế chính sách quy định của Trung ương về công tác cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

nguyen-van-anh.jpg
Tháng 7/2022, đồng chí Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Với kinh nghiệm của mình, đồng chí Nguyễn Văn Anh đã phát huy vai trò của người đứng đầu địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, nhất là phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh trật tự
13.jpg
3.jpg

Huyện Tuy Đức luôn quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ. Chúng tôi tập trung rà soát lại xem chỗ nào thiếu thì bổ sung, chỗ nào yếu thì tăng cường và thay thế để bảo đảm kiện toàn bộ máy hoạt động từ cấp huyện đến cấp xã. Từ đó, đội ngũ cán bộ hiện nay đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2023, huyện Tuy Đức đã mở được 19 lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ cho cán bộ từ huyện đến cơ sở. Qua đó, tôi nhận thấy, đào tạo, bồi dưỡng cũng là nội dung chủ chốt, đóng vai trò quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

can-bo-dak-tih.jpeg
Đội ngũ cán bộ trẻ (trong ảnh là cán bộ xã Đắk R'tíh) tại Tuy Đức (Đắk Nông) được bồi dưỡng trình độ và bổ nhiệm các chức vụ

Bên cạnh đó, huyện Tuy Đức còn chú trọng thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ từ khối đảng qua chính quyền, từ chính quyền qua đảng; từ huyện xuống cơ sở và từ cơ sở về huyện; cán bộ bán chuyên trách thành cán bộ chuyên trách; cán bộ chuyên trách dưới xã chuyển đổi thành cán bộ công chức cấp huyện.

Điều huyện quan tâm hiện nay đó là những cán bộ là người địa phương đã có nhiều cống hiến xây dựng huyện từ khi thành lập đến nay. Tôi cho rằng, những người này có nhiều năm gắn bó với địa phương, hiểu được khó khăn tại cơ sở, nên khi họ hội tụ đủ yếu tố, tiêu chí thì nên quan tâm, tạo điều kiện để động viên tinh thần.

huyen-tuy-duc.jpeg
Huyện Tuy Đức (Đắk Nông) rất quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số (trong ảnh là cán bộ xã Quảng Trực)
15.jpg
tuan.jpg

Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị chính là nguyên tắc đối với người lãnh đạo cán bộ.

Ngoài việc gương mẫu, đi đầu về đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị thì yếu tố hàng đầu là phải dám nghĩ, dám làm quyết liệt. Hiện nay, địa phương đang chờ văn bản hướng dẫn cụ thể về bảo vệ cán bộ, để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm.

dak-dang.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Dang, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông tuyên truyền người dân bon Bu Prăng 1 tích cực phát triển kinh tế

Tôi nghĩ cơ chế bảo vệ cán bộ cần phải thông, phải thoáng. Cán bộ dám nghĩ, dám làm nhưng cơ chế, hành lang pháp lý còn rào cản thì rất khó để thực hiện. Điều quan trọng, cả hệ thống chính trị cùng đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng giúp cán bộ của mình hoàn thành nhiệm vụ.

16.jpg
tam.jpg

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm thì trước hết cần nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị, tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và cuộc sống cho người cán bộ.

Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cần hình thành tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

dai-bo-binh-1.jpg
Một buổi sinh hoạt chi bộ tại Đại đội bộ binh 1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil (Đắk Nông)

Đội ngũ cán bộ thường xuyên tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ trong Đảng. Các cấp, ngành, địa phương phát huy vai trò của Nhân dân “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát” trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

hoi-thi-bi-thu-chi-bo.jpg
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 do Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông tổ chức là dịp để đội ngũ bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên các chi bộ học hỏi kinh nghiệm
18.jpg
duoc.jpg

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức đảng hay đảng viên mà là nhiệm vụ của mọi người dân. Bởi suy cho cùng, Đảng lãnh đạo toàn dân, mọi nghị quyết ban hành nếu được toàn dân ủng hộ thì khó đến mấy cũng làm được. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên chân chính là dù làm việc lớn hay việc nhỏ cũng phải cố gắng thu phục được lòng dân.

don-nam-na.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Na, đứng chân trên địa bàn xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyên truyền người dân tích cực phát triển kinh tế

Và để được dân tin, dân phục thì người cán bộ phải nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đảng viên đi trước làng nước theo sau. Nếu cán bộ nói, hô hào Nhân dân làm, nhưng bản thân hay gia đình không làm thì chắc chắn việc sẽ thất bại.

Làm cán bộ bây giờ không dễ, cám dỗ nhiều, do đó, cán bộ cần phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải tỉnh táo, nói không với tiêu cực, tham nhũng, vượt qua những cám dỗ vật chất, làm tất cả vì Nhân dân. Mỗi người dân cũng cần nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò giám sát cán bộ, sẵn sàng bảo vệ cán bộ làm đúng, phê phán, lên án cán bộ làm sai.

ong-duoc.jpg
Ông Đào Văn Đước, thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) năm nay 76 tuổi đời, hơn 55 tuổi Đảng (ngoài cùng, bên phải). Dù tuổi cao nhưng ông Đước chưa bao giờ nghỉ kỳ sinh hoạt đảng nào, bởi theo ông, sinh hoạt chi bộ rất quan trọng, bởi nó là khởi nguồn của mọi công việc
17.jpg
toi.jpg

Cán bộ, đảng viên là nền tảng, là gốc của công việc, lá cờ đầu trong mọi phong trào, hoạt động nên cán bộ nào phong trào đó. Do đó, việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ cần phải làm một cách thận trọng, bài bản, đúng vai thuộc bài.

thi-roi.jpg
Bà Thị Rơi, Bí thư Chi bộ bon N’Jang Lu, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song (Đắk Nông) luôn gần gũi, lắng nghe Nhân dân

Mỗi cán bộ cần phát huy được tính tiền phong, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động, phải nói đi đôi với làm để cho bà con noi theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở các cán bộ của Đảng, dù ở bất kỳ cương vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm.

Các công việc được giao dù to hay nhỏ, khó hay dễ cũng phải đem cả tinh thần và sức lực làm cho đến nơi đến chốn; luôn nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng và làm tròn nhiệm vụ.

Trái lại, làm một cách cẩu thả, làm cho xong chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm. Do đó, theo tôi tinh thần, trách nhiệm của người cán bộ rất quan trọng, làm gì cũng chỉ qua loa, đại khái, hình thức thì chắc chắn việc không thành.

seo-chu-2e3311b6c7f3a7f0969014ff0d285c93.jpg
Anh Thào Seo Chứ, Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình buôn bán của bà con

Nội dung: Thanh Hằng - Hoàng Hoài thực hiện (bài viết có sử dụng một số hình tư liệu)

Trình bày: Huy - Hiền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO