Xây dựng Đảng kết hợp giữa xây và chống

Tường Mạnh| 05/08/2021 09:53

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Việc thực hiện nhiệm vụ này được xem là tiền đề quan trọng để thúc đẩy các nhiệm vụ khác trong cả nhiệm kỳ.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh luôn thể hiện quan điểm kết hợp giữa “xây và chống” trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Để tăng cường nội dung, đổi mới phương thức xây dựng Đảng về đạo đức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và đề án chuyên đề triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tỉnh ủy cụ thể hóa 85 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quy định chi tiết nội dung cần thực hiện nêu gương của cán bộ chủ chốt. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án được triển khai nghiêm túc, trọng tâm là thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đáng chú ý, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. Việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và giao đất, giao rừng, quản lý, bảo vệ rừng; điều tra, xử lý nghiêm một số vụ việc tham nhũng, lãng phí.

Tỉnh ủy xây dựng đề án ngăn chặn, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”; đổi mới phương thức tiếp công dân; kiên trì, kiên quyết trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Đảng bộ tỉnh đã thực sự quyết liệt trong việc xử lý những sai phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cùng với kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên lơ là, hình thức, đối phó trong quá trình tổ chức thực hiện, tỉnh lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, đạo đức, tâm huyết, đồng thời khuyến khích, ủng hộ, bảo vệ những nhân tố, cách làm có khả năng tạo sự bứt phá.

Phải quyết liệt, kiên quyết, kiên trì

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả một số nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt được yêu cầu đề ra. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 5 năm qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định bài học kinh nghiệm: Năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, bản lĩnh chính trị, vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu là yếu tố quan trọng quyết định tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

Với tinh thần đó, bước vào thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XII, Đảng bộ tỉnh đã xác định cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, lợi ích nhóm tiếp tục được đẩy mạnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Một quan điểm nhất quán đó là toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Cùng với quyết tâm, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc thực hiện chỉ thị, cấp ủy và người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác.

Việc gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đẩy mạnh việc làm theo Bác còn thể hiện quan điểm kết hợp giữa “xây và chống”, trong đó, “xây” là cơ bản, đồng thời “chống” phải rất quyết liệt, kiên quyết, kiên trì. Đó là cùng với giáo dục, tuyên truyền, vận động thì còn cần phải xử lý nghiêm minh các sai phạm mới có tác dụng răn đe, phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

Quan điểm kết hợp giữa “xây và chống” thực tế đã được thể hiện rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh thời gian qua. Để tạo ra sự đột phá, tỉnh không còn dừng lại ở việc kêu gọi đạo đức, sự tự giác mà đã đề cao việc “chống” một cách quyết liệt, nhất là đối với những sai phạm của cán bộ, đảng viên liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh việc “chống” quyết liệt, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào việc “xây”, theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Bằng việc đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05, tăng cường biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội, góp phần cổ vũ, động viên, xây dựng hình mẫu về nhân cách tốt đẹp.

Từ đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xây dựng ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm trong việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc, xây dựng, hoàn thiện nhân cách con người theo tinh thần học tập và làm theo Bác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Đảng kết hợp giữa xây và chống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO