Xâuk kangz 5 shông hoax đôngx Pangz hâux lưv kruôz ntuôl cuânx tsungr cxiv tsang cơ sơv

Hồng Duyên| 01/12/2022 10:32

Ban Jân vânx Xênhr wiv kror nhis tsov cưv Hôix nghis Xâuk kangz 5 shông hoax đôngx Pangz hâux lưv kruôz ntuôl cuânx tsungr cxiv tsang cơ sơv, ntu 2017-2022 (pangz hâux lưv).

ADQuảng cáo

Tangs nro xênh rnhis nuôr muôx 18 pangz hâux lưv hoax đôngx ntơưv 5 hênhx, đrôngl đrul 76 thanhx viên. Đhâu 5 shông hoax đôngx, cxuô pangz hâux lưv uô jông tsưc năng, hâux lưv; cênhz đrul jông cxuô ban nganhx, đoanx thêv, hôix cuânx tsungr, lưx lươngs vur trang kruôz ntuôl chuv trương, cêr chai, chinhr sach ntơưv Đangv, Têz qơưs, chor phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs txus Pêx xinhv, puv pâuz, đâur tranh trâu chor lus has tsi jông ntơưv nênhs fêv.

Ban Jân vânx Xênhr wiv khơưs ntơưr kruôs 5 tox thêv, 15 car nhênhs tưz muôx ntâu thanhx tich jông yangx hur hâux lưv kruôz hu cuânx tsungr cxiv tsang cơ sơv ntu 2017-2022

ADQuảng cáo

Cxuô pangz hâux lưv trâu saz môngl côngv côr, cxiv tsang hêx thôngr tsinhz chai ntơưv cơ sơv. Đhâu ntơư, pangz mangx trâu hâux lưv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, truôx tinhx hinhx an ninh tsinhz chai, cungv côr khôir côngv saz minhx cxưx, bov đamv cuôr phangx an ninh sâuv thangx tsangv.

Nông nhôngl zuôr txus nuôr, cxuô cxênhx wiv Đảng qơư muôx pangz hâux lưv tox tsongs chox, kra nôix jung hoax đôngx, cuanr triêx huv six cxix cxuô nôi xjung chor văn banv chox kra, tơư kra ntơưv Đảng, Têz qơưs lus chor tsangz cxênhx, cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, bov đamv an ninh cuôr phongx ntơưv cơ sơv; cxiz chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu Pêx xinhv uô muôx kangz hâu cxuô jas kruôz hu, phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs, tiv zix mas hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, chor qươ pêx xinhv txir txangr tưx zos, thangx qơư tiz nênh snhoz đêz plơưr, buôs đriv.

Hồng Duyên

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xâuk kangz 5 shông hoax đôngx Pangz hâux lưv kruôz ntuôl cuânx tsungr cxiv tsang cơ sơv
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO