Chính trị

Phát triển du lịch gắn với giá trị văn hóa, truyền thống tại Nâm Nung

Thanh Hằng 03/02/2023 13:45

Trong những năm qua, xã Nâm Nung (Krông Nô) đã triển khai nhiều biện pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng gắn với phát triển du lịch. Nhờ đó, đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Vùng căn cứ vững chắc

Đầu năm 1960, tỉnh Đắk Lắk được chia thành 4 vùng (gọi theo mật danh là B) gồm B3, B4, B5, B6; trong đó B4 là toàn bộ phần đất tỉnh Quảng Đức do chính quyền Sài Gòn lập nên. Trên cơ sở địa giới hành chính này, tháng 12/1960, Trung ương quyết định lập tỉnh Quảng Đức và Đảng bộ tỉnh Quảng Đức trực thuộc Liên Khu uỷ V.

Trong những năm 1960 - 1975, Nâm Nung là vùng núi hiểm trở, nơi đặt chính quyền cách mạng để lãnh đạo quân dân Tây Nguyên kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khốc liệt, khó khăn gian khổ, thiếu thốn đủ đường, đói cơm lạt muối, nhưng cán bộ, chiến sĩ, đồng bào vùng căn cứ vẫn kiên cường bám trụ, đấu tranh anh dũng. Đồng bào các dân tộc một lòng tin theo Đảng, cách mạng, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của cho cách mạng.

Với những ý nghĩa giá trị lịch sử to lớn, căn cứ kháng chiến Nâm Nung được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Quần thể khu di tích bao gồm địa điểm Tỉnh ủy B4, Liên tỉnh IV và địa điểm Tỉnh đội B4 vẫn còn những vết tích hầm, hào hình chữ Z, bếp Hoàng Cầm…

hinh-1(1).jpg
Tượng đài Đoàn kết - Chiến thắng tại xã Nâm Nung.

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích

Phát huy giá trị của di tích, huyện Krông Nô và xã Nâm Nung định hướng phát triển ngành du lịch gắn với bảo tồn phát triển các giá trị truyền thống, văn hóa, cách mạng của vùng căn cứ địa Nâm Nung.

Trong thời gian qua, xã Nâm Nung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đồng thời đẩy mạnh các giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo tiền đề phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Việc làm này nhận được sự tham gia, hưởng ứng của người dân, nhất là những nghệ nhân, già làng, người có uy tín, cán bộ lão thành cách mạng trong cộng đồng các dân tộc xã Nâm Nung.

hinh-2-1-.jpg
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, căn cứ Nâm Nung là căn cứ địa vững chắc.

Theo bà H’Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung, để triển khai định hướng này, bên cạnh việc quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, xã Nâm Nung chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều đề án, chương trình cụ thể như trùng tu Khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV; phục dựng lễ hội Tăm Blang M’prang Bon (trồng cây rào bon); xây dựng bon Ja Ráh thành bon kiểu mẫu để phát triển du lịch cộng đồng… Thông qua đây, địa phương hình thành những điểm nhấn, địa điểm thu hút khách du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh, nét đẹp vùng đất con người địa phương.

“Trong thời gian tới, xã Nâm Nung sẽ chú trọng khôi phục các nghề truyền thống nhằm giải quyết việc làm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thông qua những đề án, chương trình cụ thể, thiết thực, chúng tôi mong muốn sẽ khơi dậy lòng tự hào, ý thức gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống của người dân địa phương”, bà H’Thương thông tin thêm.

hinh-3(1).jpg
Xã Nâm Nung định hướng phát triển ngành du lịch gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển du lịch gắn với giá trị văn hóa, truyền thống tại Nâm Nung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO