Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thành Luân - Quỳnh Vinh| 02/04/2024 17:59

Tiếp tục Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật sáng 2/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Bộ trưởng Tô Lâm, cho biết, qua gần 6 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (được bổ sung, sửa đổi năm 2019) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm trình bày tờ trình tại phiên họp.
Bộ trưởng Tô Lâm trình bày tờ trình tại phiên họp.


Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung để thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, quan điểm của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

"Đồng thời, giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), đáp ứng yêu công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện nay và trong thời gian tới" - Bộ trưởng nhấn mạnh và khẳng định, việc xây dựng, thông qua dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) là yêu cầu cấp thiết, khách quan.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra.
Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra.


Xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục hành chính và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) gồm 8 chương, 74 điều.

Qua thẩm tra, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) với những cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn như trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và người dân; tạo hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật; đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thi hành, áp dụng luật thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận.


Thường trực UBQPAN nhận thấy, hồ sơ dự án Luật Chính phủ trình đã đầy đủ các tài liệu quy định tại Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện báo cáo UBTVQH cho ý kiến để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. Đồng thời, đề nghị rà soát kỹ các quy định của pháp luật có liên quan, đặc biệt là các khái niệm quy định tại Điều 3, quy định liên quan đến quản lý, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật; rà soát quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên bảo đảm tính tương thích...

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBTVQH đều đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Bộ Công an, Báo cáo thẩm tra sơ bộ của UBQPAN, nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như trong Tờ trình của Chính phủ. Hồ sơ dự án luật được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, quy trình bảo đảm theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung dự án luật đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, vừa đơn giản hoá thủ tục hành chính; đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp...

Đại biểu tham dự phiên họp.
Đại biểu tham dự phiên họp.
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo bocongan.gov.vn
http://bocongan.gov.vn/pbgdpl/tin-tuc/hoat-dong-pbgdpl-o-trung-uong/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-nhat-tri-su-can-thiet-sua-doi-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-d3-t1305.html
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO