Ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng

Bảo Ngọc| 14/07/2022 22:58

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BXD về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

ADQuảng cáo

Hộ nghèo Y B’Liêu, buôn Dơng, xã Quang Phú (Krông Nô) được hỗ trợ xây nhà ở mới. Ảnh: A Trư

Theo Thông tư, việc hỗ trợ nhà ở phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình.

ADQuảng cáo

Hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

Bảo Ngọc

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO