UBND tỉnh Nam Định đề xuất mức hỗ trợ người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

14/05/2024 15:37

UBND tỉnh Nam Định đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định.

ADQuảng cáo

Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng chức danh, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau:

+ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập ở thôn, tổ dân phố. Mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và các Tổ viên. Trong đó số lượng Tổ viên được xác định như sau:

Thôn dưới 350 hộ, tổ dân phố dưới 500 hộ bố trí 01 Tổ viên;

Thôn, tổ dân phố cứ tăng thêm 200 hộ thì tăng thêm 01 Tổ viên.

 Mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:

 Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

Đơn vị

Mức hỗ trợ hằng tháng

(lần mức lương tối thiểu vùng/tháng)

Tổ trưởng

Tổ phó

Tổ viên

Thôn có từ 350 hộ trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên; thôn có từ 350 hộ trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã

40%

38%

36%

Thôn, tổ dân phố còn lại

38%

36%

34%

 Đối với trường hợp cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh khác kiêm nhiệm chức danh Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên tổ bảo vệ ANTT thì được hưởng 75% mức hỗ trợ quy định nêu trên.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Mức tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; mức bồi dưỡng

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định mức tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; mức bồi dưỡng cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Cụ thể, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bằng25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bằng 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc diện hộ cận nghèo.

 Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ ngoài giờ hành chính được hưởng mức bồi dưỡng theo giờ như sau:

 Từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau được hưởng mức hỗ trợ bằng 130% mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng.

 Ngày nghỉ được hưởng mức hỗ trợ 200% mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng.

Ngày lễ được hưởng mức hỗ trợ 300% mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng.

Khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hỗ trợ tiền ăn mức 95.000 đồng/người/ngày.

Quy định mức hỗ trợ thôi việc sau khi sắp xếp

Đối với những trường hợp Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng dôi dư, không kiện toàn vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoặc không tiếp tục tham gia Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thì được hưởng 03 tháng phụ cấp hiển hưởng (không tính phụ cấp kiêm nhiệm) và tiếp tục được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31/12/2024.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ubnd-tinh-nam-dinh-de-xuat-muc-ho-tro-nguoi-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-119240514153226063.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND tỉnh Nam Định đề xuất mức hỗ trợ người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO