UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Thông báo Kết luận số 127-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

08/05/2013 09:24

Ngày 25/4, UBND tỉnh đã có Công văn số 1612/UBND-NN chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 127-TB/TU ngày 3/4/2013. Theo đó, các nội dung được UBND tỉnh chỉ đạo như sau...

Ngày 25/4, UBND tỉnhđã có Công văn số 1612/UBND-NN chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện ý kiến chỉđạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 127-TB/TU ngày3/4/2013. Theo đó, các nội dung được UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Về Chương trình xâydựng nông thôn mới: yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội,các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, tráchnhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa mà Chương trìnhmục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại; lồng ghép các chương trình,dự án hiện đang triển khai trên địa bàn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉtiêu, kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013và các năm tiếp theo.

Về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các địa phương và đơn vịcó liên quan xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác quản lý, bảo vệvà phát triển rừng như: Tổ chức ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm của tổchức, hộ gia đình, cá nhân trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Báo cáokết quả thực hiện về UBND tỉnh trong tháng 5/2013. UBND huyện Đắk Song khẩntrương xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép khuvực rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBNDtỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quanvà các địa phương rà soát xác định cụ thể các đối tượng đất, vị trí đất cần thuhồi; đối tượng bị thu hồi, xây dựng tiêu chí thu hồi và vận động, ký kết kếhoạch thu hồi. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2013.

Việc các hộ dân đang cư trú tại tỉnh Bình Phước có nguyệnvọng trở lại quê cũ trước đây tại huyện Tuy Đức: Giao UBND Tuy Đức chủ trì, phối hợpvới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, cân nhắc các vấn đề liênquan trước mắt và lâu dài; rà soát, tổng hợp tình hình dân cư, chính trị,truyền thống, văn hóa…, giải pháp về an sinh xã hội để tham mưu, đề xuất UBNDtỉnh xem xét và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 10/2013.

H.M

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Thông báo Kết luận số 127-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO