UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu Phó Bí thư, Chủ tịch huyện nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm

04/06/2024 09:55

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Biên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, lãnh đạo, điều hành công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn

Ủy ban Kiểm tra yêu cầu Phó Bí thư, Chủ tịch huyện nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm- Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp lần thứ 47, đồng chí Võ Văn Sớm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp, thực hiện các nội dung theo Quy chế làm việc.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh đã xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng năm 2023 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính đảng đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chậm nhất đến ngày 28/6/2024.

Xem xét, kết luận chuyên đề quản lý, sử dụng đất công tại huyện Tân Biên

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh đã xem xét, kết luận giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn huyện đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên.

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Biên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chậm nhất đến ngày 01/7/2024.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, lãnh đạo, điều hành công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn huyện đúng quy định, nhất là đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/uy-ban-kiem-tra-yeu-cau-pho-bi-thu-chu-tich-huyen-nghiem-tuc-khac-phuc-han-che-khuyet-diem-119240604095515303.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu Phó Bí thư, Chủ tịch huyện nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO