Txir lưs muôv cangz haz txir lưs mangz tâu puz mar xur thangx tsangv chok xuât khâuv

H' Mai| 30/12/2022 15:45

Xênhr Đăk Nông kror nhis tâu khơưs nzir 2 mar xur thangx tsangv chok trâu txir lưs muôv cangz xuât khâuv môngl trâu thix trươngx Hoa Kỳ haz txir lưs kâuz mangz (chanh dây) xuât khâuv môngl trâu thix trươngx Trung Quốc.

ADQuảng cáo

Mênhx pêv, 2 mar xur thangx tsangv chok tâu sâu bê zos mar thangx tsangv chok txir lưs muôv cangz muôx cir hiêus PB.33.01.01.001 (IRADs:24464), thuôx xar Đăk Ru (Đăk R’lâp), zos chuôz zis zơưv Mai Xuân Thìn uô tsưr hlôngr njêx muôl mar thangx tsangv chok.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Ha mar thangx tsangv chok txir lưs mangz muôx cir hiêus VN-DNOOR0039, thuôx jos Đăk R’tăng, xar Quảng Tân (Tuy Đưc), zos Hơx tac xar Nông Nghiệp-Thương mại haz jix vus Tâm Hồng Phúc uô tsưr hlôngr njêx muôl.

Kror tâu công nhênhx mar thangx tsangv chok zos tinr hiêus jông chia cxiv tsang saz njênhk lus tsât lươngs, côngz mênhx trâu kôngz lông Đăk Nông sâuv thix trươngx kangz ntux; chox grê  cinh têr, cxơưz ndê luz nênhx trâu nênhs sanv xuât.

H' Mai

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Txir lưs muôv cangz haz txir lưs mangz tâu puz mar xur thangx tsangv chok xuât khâuv
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO