Tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR cho hơn 1.300 người

Đức Hùng| 01/11/2018 10:25

Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức được 36 hội nghị tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và các văn bản có liên quan tại các xã trên địa bàn huyện Cư Jút, Krông Nô, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa với hơn1.327 người tham gia.

Ảnh minh họa

Tại Hội nghị, các hộ dân tham gia đã được tuyên truyền một số nội dung về chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ; Nghị định 147/2016/NĐ-CP, ngày 2/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR; Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR; Thông tư 04/2018/TT-BTC, ngày 17/1/2018 của Bộ tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR. Bên cạnh đó, người dân tham gia còn được giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc chi trả chính sách DVMTR và các kết quả đạt được sau hơn 7 năm triển khai chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách đã góp phần nâng cao nhận thức về chính sách chi trả DVMTR đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, giúp người dân sống gần rừng hiểu về các chính sách chi trả DVMTR, gắn trách nhiệm của người dân với rừng là những lợi ích khác như nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống khi họ tham gia giữ rừng, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR cho hơn 1.300 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO