Tuyển quân chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định

Phan Tân| 16/08/2022 09:49

Kế hoạch 448 KH-UBND, ngày 4/8 của UBND tỉnh về thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân (CAND) năm 2023 yêu cầu tổ chức chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng tốt.

ADQuảng cáo

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội; các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Thanh niên TP. Gia Nghĩa phấn khởi, tự tin lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022

Kế hoạch của UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt. Ưu tiên tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên; tạo nguồn cán bộ cơ sở và thực hiện công bằng xã hội.

ADQuảng cáo

Lực lượng quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Đơn vị, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm an toàn, thống nhất, đạt kết quả cao.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; quyết định giao chỉ tiêu; chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với Cơ quan quân sự cùng cấp quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Lực lượng Công an các cấp phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự.

UBND các huyện, thành phố, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xác định các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức đón, nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương, quan tâm giải quyết chính sách tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Tuyển quân chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO