Tuy Ðức tập trung khắc phục tồn tại trong cải cách hành chính

Hoàng Thanh| 07/11/2022 08:24

Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị ở Tuy Đức. Kết quả cho thấy, Tuy Đức còn nhiều tồn tại trong công tác CCHC cần được khắc phục, xử lý.

Công tác CCHC chưa được quan tâm đúng mức

Trong đợt kiểm tra theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra toàn diện các nội dung trong công tác CCHC, gồm: công tác chỉ đạo điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra thực tế việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác CCHC đã được lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức, lãnh đạo các phòng, ban; Chủ tịch UBND các xã đã quan tâm chỉ đạo thực hiện, khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế của những năm trước đây.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận lãnh đạo phòng, lãnh đạo các xã nhận thức chưa đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của công tác CCHC. Một số hạn chế, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các phòng, UBND các xã vẫn còn xảy ra.

Điển hình như vi phạm quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ TTHC. Một số cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ việc giải quyết TTHC đất đai trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, trả lại trong lĩnh vực đất đai còn cao; hồ sơ trễ hạn nhưng không có văn bản xin lỗi và hẹn lại thời gian khi trả kết quả còn nhiều.

Bộ phận một cửa UBND xã Quảng Tân (Tuy Đức) giải quyết TTHC cho người dân

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tuy Đức, bộ phận một cửa và Chi cục Thuế huyện Tuy Đức trong thông báo thuế chưa tốt, dẫn đến hồ sơ trễ hạn nhiều.

Việc cập nhật kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai vào phần mềm một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến không đầy đủ. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành chưa hiệu quả.

TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại cấp huyện không phát sinh hồ sơ; tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng email công vụ, chữ ký điện tử chưa cao. Huyện chưa quyết liệt trong đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để chuyển đổi số…

Lĩnh vực đất đai còn nhiều sai sót

Trong số nhiều tồn tại thì việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại địa phương còn nhiều yếu kém. Cụ thể, việc giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực có tỷ lệ trễ hạn cao.

Trong đó, lĩnh vực đất đai trễ hạn 37,63%; lĩnh vực tư pháp - hộ tịch trễ hạn 100%. Dù trễ hẹn nhiều, nhưng huyện không thực hiện đầy đủ việc xin lỗi người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC.

Việc hướng dẫn người dân các bước thực hiện TTHC đối với lĩnh vực đất đai còn nhiều sai sót. Khi trả hồ sơ, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục chưa thực hiện theo quy trình về thời gian, biểu mẫu còn phổ biến.

Công tác phối hợp với cơ quan thuế trong hướng dẫn, luân chuyển thông tin thuế, thông báo cho người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với TTHC đất đai chưa tốt, dẫn đến trễ hẹn hồ sơ của dân nhiều.

Thậm chí, tại UBND xã Quảng Tân hiện vẫn còn hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) được cấp từ năm 2007 đến nay những vẫn chưa có người dân tới nhận. Trong khi xã không có phương án giao GCNQSDĐ cho dân hoặc báo cáo cấp thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Tương tự, tại xã Đắk Búk So còn 97 GCNQSDĐ được cấp từ năm 2007 đến năm 2015, nhưng không có phương án giao cho dân hoặc báo cáo cấp thẩm quyền để xử lý.

Xã Đắk Búk So (Tuy Đức) còn tồn đọng nhiều GCNQSDĐ của người dân

Những nội dung cần tập trung khắc phục

Trước thực trạng trên, Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện Tuy Đức cần có phương án, giải pháp để công tác CCHC trong thời gian tới ngày càng hiệu quả. Trong đó, Đoàn kiến nghị huyện nâng cao chất lượng trong chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Tuy Đức cần nhanh chóng khắc phục những sai sót, tồn tại trong lĩnh vực giải quyết TTHC về đất đai. Địa phương tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử đúng quy định.

Bà Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Ðức: “Huyện đã phê bình, kiểm điểm những cá nhân vi phạm và xây dựng kế hoạch khắc phục từng nội dung kết luận Ðoàn kiểm tra nêu ra”

Việc giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống huyện phải bảo đảm đồng bộ với hồ sơ giấy thực tế; bảo đảm sự trùng khớp giữa thành phần hồ sơ điện tử lưu trên phần mềm với hồ sơ giấy thực tế.

100% hồ sơ kết quả TTHC của huyện phải được cập nhật lên phần mềm một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến. Huyện tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường mạng mức độ 3, 4…

Cùng với đó, Tuy Đức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Huyện tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm của công chức trong quá trình giải quyết TTHC. Trong đó, UBND huyện Tuy Đức chỉ đạo Phòng TN-MT rà soát toàn bộ GCNQSDĐ đã bàn giao cho UBND các xã còn tồn đọng. Trong đó, UBND huyện Tuy Đức cần có phương án xử lý đối với những GCNQSDĐ tồn đọng; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan nếu có sai phạm trong vấn đề này.

Ngày 14/10/2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ký Công văn số 5874/UBND-TH chỉ đạo UBND huyện Tuy Ðức khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà Ðoàn kiểm tra liên ngành CCHC tỉnh đã kết luận. Các sở, ngành liên quan kịp thời hướng dẫn cho UBND huyện Tuy Ðức giải quyết những tồn tại theo đúng thẩm quyền, pháp luật. UBND tỉnh yêu cầu Tuy Ðức báo cáo kết quả khắc phục trước ngày 15/11/2022 để tiếp tục xem xét, chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuy Ðức tập trung khắc phục tồn tại trong cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO