Chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong cải cách hành chính hiện nay

Hồ Đức Diệu 18/05/2024 07:00

Trải dài chiều dọc lịch sử, tư tưởng của Bác về nền hành chính Nhà nước, tinh thần cải cách mạnh mẽ luôn có giá trị, dù ở thời điểm, hoàn cảnh nào, nhất là giai đoạn hiện nay.

ADQuảng cáo

Vẹn nguyên giá trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận mà Người còn là "kiến trúc sư" lỗi lạc của nền hành chính Nhà nước Việt Nam về tất cả các nhân tố cấu thành như: xây dựng thể chế tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức, lề lối làm việc, kỹ thuật hành chính và cơ chế vận hành, rèn luyện đạo đức, sửa đổi cách làm việc chống quan liêu, lãng phí, tham ô, bảo đảm xây dựng một nền hành chính thực sự của dân, do dân và vì dân.

Trải dài chiều dọc lịch sử, tư tưởng của Bác về nền hành chính Nhà nước, tinh thần cải cách mạnh mẽ luôn có giá trị, dù ở thời điểm, hoàn cảnh nào, nhất là giai đoạn hiện nay. Chỉ đơn cử, lấy mục tiêu phục vụ Nhân dân làm mục tiêu cao nhất khi thiết kế nền hành chính Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định dù nền hành chính phải “Làm cho dân có ăn; Làm cho dân có mặc; Làm cho dân có chỗ ở và Làm cho dân có học hành”.

Đây cũng chính là ham muốn tột bậc của Người, rằng: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Do vậy, nền hành chính Nhà nước phải vì: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đây là cơ sở để hướng mọi nỗ lực của các cơ quan hành chính vào phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bác còn là một con người với tư tưởng, hành động cách mạng, luôn có sự đổi mới, tiến bộ về phong cách, lề lối làm việc, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Tư tưởng, hành động của Bác đã trở thành giá trị gốc, mang tính chuẩn mực, cốt lõi trong kiến thiết, thực thi công vụ, dù ở hoàn cảnh, thời kỳ nào. Từ đây, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về nền hành chính Nhà nước, chuẩn mực thực thi công vụ đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra nền chính trị cách mạng Việt Nam, đồng thời là người khai sinh nền cộng hòa dân chủ Việt Nam và đặt cơ sở vững chắc cho việc xây dựng nền hành chính hiện đại Việt Nam. Người đã thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa mục tiêu chính trị và mục tiêu hành chính trong một mục tiêu chung.

Nhân dân dân chủ chuyên chính là bản chất của nền hành chính Việt Nam, nó được quy định ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên (1946) của nước ta do đích thân Hồ Chủ tịch chủ trì soạn thảo và đã được Quốc hội khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua.

Kế thừa giá trị đó, Đảng, Nhà nước ta luôn vận dụng tư tưởng của Bác để xây dựng và phát triển nền hành chính Nhà nước do dân, vì dân, lấy dân làm gốc trong xây dựng, thực thi chính sách. Chỉ đơn cử, trước yêu cầu của sự phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương xây dựng nền hành chính dân chủ, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đề cao vai trò của nền hành pháp, xác định cải cách hành chính là trọng tâm. Mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta hướng tới đó là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đúng như những gì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng mong mỏi.

Thực tiễn ở Đắk Nông

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, trong những năm qua, Đắk Nông luôn quan tâm đến vấn đề này một cách toàn diện, mang tính thường xuyên, liên tục từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải cách bộ máy Nhà nước… đến xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…

Từ đây, Đắk Nông đã gặt hái được nhiều thành quả trong tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đơn giản hóa hệ thống thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Trước yêu cầu thực tiễn, Đắk Nông chọn Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”.

Đây là vấn đề không mới song lại mang tính thực tiễn cao trên cơ sở vận dụng tư tưởng cải cách của Bác một cách có hệ thống, mang tính biện chứng khoa học. Bởi trong thời đại 4.0, chuyển đổi số là chìa khóa để Đắk Nông cải cách nền hành chính Nhà nước theo hướng đồng bộ, hiệu quả.

Hơn bao giờ hết, tư tưởng của Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm là những yêu cầu đặt ra cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính vì dân phục vụ. Hàng loạt mô hình như một cửa liên thông, ngày không viết, ngày không hẹn; cà phê doanh nhân… đã được Đắk Nông áp dụng. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính theo hướng minh bạch, nhanh gọn, chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để các mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh về đích.

Đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần quan trọng để xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đắk Nông cũng đang chủ trương đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, đô thị số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả, hiệu suất thực thi công vụ mà còn lành mạnh hóa nền hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thay đổi tác phong, lề lối làm việc, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy công quyền.

Trên cơ sở yêu cầu và mục tiêu chung, Đắk Nông đã ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề học Bác năm 2024 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quản lý hành chính, tác phong và lề lối làm việc trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị.

Rõ ràng, cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục được Đắk Nông xác định. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, việc gắn cải cách hành chính với đẩy mạnh chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu mang tính thực tiễn cao. Từ đây, Đắk Nông chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số cho thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ này cho mục tiêu phát triển, nhất là việc tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tư tưởng Hồ Chí Minh trong cải cách hành chính hiện nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO