Tự hào hai tiếng “Đảng ta”

Vũ Hà| 20/01/2020 12:08

Suốt chặng đường 90 năm qua, con thuyền cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, chèo lái vẫn luôn tiến lên phía trước vì lý tưởng cao đẹp "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Đối với Nhân dân ta, hai chữ “Đảng ta” nói lên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Đảng coi cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; ngược lại, Nhân dân coi Đảng là chính đảng của chính mình.

ADQuảng cáo

Lịch sử cách mạng Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ XX đến nay trải qua bao gian nan, thử thách nhưng đã đánh dấu nhiều mốc son chói lọi, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Ðó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và đưa đất nước hội nhập sâu rộng quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà gia đình có công với cách mạng Lê Thị Ngô, ở phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa, Đắk Nông). Ảnh: Ngọc Tâm

Hơn 33 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đất nước đã vượt qua tình trạng một nước nghèo, kém phát triển; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế khá; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những nhận thức rõ ràng và đầy đủ hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và xã hội; thực hiện nhất quán và thành công đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

ADQuảng cáo

Chân lý là cụ thể, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào Đảng ta được củng cố và tăng cường, tạo thêm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội  phát triển.

Thành tựu là to lớn, nhưng Đảng ta không chủ quan, thỏa mãn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần lưu ý tình trạng: “Trên nóng dưới lạnh”, “chạy theo thành tích”, “chạy chức, chạy quyền”, “tranh công, đổ lỗi”, “mất đoàn kết nội bộ”, bệnh “công thần”, “kiêu ngạo cộng sản”… đã và đang diễn ra ở nơi này, nơi khác, chậm được khắc phục. Bởi vậy, cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã và đang được Đảng ta coi là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vai trò của Đảng cầm quyền, được toàn dân gửi gắm tin yêu và hy vọng. Con đường đi lên của đất nước ta tuy còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng với sự đồng lòng chung sức của toàn dân, toàn Đảng, không có khó khăn nào cản bước chúng ta vươn tới mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đảng ta là đội tiên phong trí tuệ đầy bản lĩnh của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam. 90 năm có Đảng là 90 năm đầy ắp niềm tin yêu, tình dân nghĩa Đảng. Từ lâu, cả dân tộc ta, Nhân dân cả nước ta gọi Đảng Cộng sản Việt Nam bằng sự trìu mến, thân thương nhất: Đảng ta. "Đảng ta", theo nghĩa thông thường là tên xưng hô của những người cộng sản, những cán bộ, đảng viên khi nói về Đảng của mình. "Đảng ta" còn có nghĩa rộng hơn, đó là tên xưng hô của đông đảo Nhân dân ta đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, coi Đảng là chính đảng của chính mình. Đối với cán bộ, đảng viên, hai chữ "Đảng ta" đã khơi dậy vinh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng được đứng trong hàng ngũ Đảng tiên phong chiến đấu vì "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của Tổ quốc và Nhân dân. Đối với Nhân dân ta, hai chữ "Đảng ta" nói lên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Đảng coi cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; ngược lại, Nhân dân coi Đảng là chính đảng của chính mình.

“Đảng ta” - hai tiếng ấy vang lên trong tâm khảm những người Việt Nam yêu nước một cách đầy tự hào. Hiện nay, Ðảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực của đời sống xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, tạo xung lực mới thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Đó chính là điều khẳng định và niềm tin mạnh mẽ và chắc chắn về vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tự hào hai tiếng “Đảng ta”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO