Triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Lam Giang| 21/03/2022 08:43

Theo Kế hoạch số 39, Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

ADQuảng cáo

Đa dạng hình thức quán triệt, học tập

Triển khai kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cấp mình.

Việc triển khai quán triệt, học tập, nghiên cứu và thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 nên các tổ chức cơ sở đảng đã linh hoạt, chủ động áp dụng nhiều hình thức phong phú, từ trực tiếp đến trực tuyến, từ cổ động trực quan đến tuyên truyền miệng.

Các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tỉnh ủy quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ

Bí thư huyện ủy Đắk Glong Vũ Tiến Lư cho biết: "Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong đã giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt, học tập một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến triển khai, tổ chức học tập, quán triệt qua các điểm cầu từ huyện đến xã. Thông qua đó, tất cả đội ngũ bí thư, phó bí thư và cấp ủy, các chi bộ đều được quán triệt một cách cụ thể, làm tiền đề triển khai đến cán bộ, đảng viên một cách sớm nhất, tốt nhất, để hoàn thành kế hoạch đề ra".

Tương tự, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Gia Nghĩa Thái Minh Châu chia sẻ: "Đơn vị đã chủ động ban hành kế hoạch từ đầu năm để triển khai công tác tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thành phố trên địa bàn. Một thuận lợi là thành phố đã xây dựng hệ thống truyền thanh trực tuyến đến toàn bộ xã, phường, nên việc triển khai quán triệt nghị quyết nhanh chóng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người dân".

Triển khai thực hiện nghiêm túc

ADQuảng cáo

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, trong quý I/2022, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo mở lớp học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21 vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức. Cấp ủy các cấp chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21 bảo đảm  thiết thực, hiệu quả.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc quán triệt triển khai học tập về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện theo hình thức trực tuyến

Kế hoạch của Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, tạo bước chuyển biến thực sự ở địa phương, cơ quan, đơn vị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị.

Cấp ủy các cấp quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đi vào cuộc sống, bảo đảm tính khả thi cao, phù hợp với thực tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo sự đoàn kết thống nhất, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng, chú trọng về văn hóa, đạo đức.

Cán bộ xã Quảng Khê (Đắk Glong) bám cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân

Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” phải quán triệt, thảo luận làm rõ những nội dung mới. Mục tiêu không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân – nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự chuyển hóa", "tự diễn biến", kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa xây và chống, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

Cấp ủy các cấp theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động đấu tranh, phản bác âm mưu, thủ đoạn, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, người dân quan tâm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO