Triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030”

Bảo Ngọc| 20/05/2022 17:16

Ngày 10/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về việc Triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các DTTS gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

ADQuảng cáo

Mục tiêu chung giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh. Ảnh:Hồ Mai

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh, xây dựng môi trường và đòi sống văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Bảo vệ, gìn giữ, kể thừa và phát huy có chọn lọc giá trị di sản của các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tại địa phương.

ADQuảng cáo

Đối tượng tham gia là đồng bào các DTTS, các nghệ nhân người DTTS, các câu lạc bộ văn hóa, đội văn nghệ dân gian trong vùng đồng bào DTTS (có loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc); Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch vùng đồng bào DTTS. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn I từ năm 2022 đến 2025; giai đoạn II từ năm 2026 đến 2030.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm kê và xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các DTTS để đề nghị cấp thẩm quyền đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi thể quốc gia; xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc gắn với phát triển du lịch; xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các DTTS…

Bảo Ngọc

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO