Triển khai 3 nhóm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Đức Hùng| 23/06/2021 09:28

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện nhằm tăng khả năng ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Nhóm nhứ nhất: Nâng cao hiệu quả thích ứng với BĐKH thông qua việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.

Nhóm thứ hai: Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái đối với BĐKH thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ; nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.

Nhóm thứ ba: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại do BĐKH; sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai 3 nhóm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO