Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

29/12/2011 16:28

Ngày 29-12, Ủy Ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Đồng Lân, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị...

ADQuảng cáo

Ngày 29-12, Ủy Ban Kiểm tra (UBKT)Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011,triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Đồng Lân, UVTV, Chủnhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.Đ/c Nguyễn Đồng Lân, UVTV, chủ nhiệmUBKT Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiệncông tác kiểm tra, giám sát năm 2011


ADQuảng cáo

Theo đánh giá tại hội nghị thì bámsát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong năm 2011, UBKT các cấp đã chủ động thammưu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy vàthực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Thông qua kiểm tra 75 đảng viênvà 3 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã kếtluận 73 đảng viên, 3 TCCSĐ vi phạm, phải thi hành kỷ luật 57 đảng viên. UBKTcác cấp cũng đã tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo 36 đảng viên, phải xử lýkỷ luật 10 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về chấp hành đường lối, nghịquyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu trách nhiệmđể xảy ra sai phạm… UBKT các cấp đã tổ chức giám sát được trên 47 lượt đảngviên và 61 TCCSĐ, tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ,thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, chính sách, pháp luật Nhànước… Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đảm bảo tốt hơn mụcđích giáo dục, phòng ngừa, hạn chế số đảng viên, TCCSĐ vi phạm phải xử lý kỷluật. Việc xem xét thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, phục vụtốt hơn yêu cầu giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và góp phần thúc đẩy, hoànthành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Trong năm 2012, UBKT các cấp sẽtập trung đi sâu kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện cương lĩnh, điều lệ,các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm vàcác lĩnh vực có nhiều bức xúc như: quản lý đất đai, tài chính công, đầu tư xâydựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồngchí Nguyễn Đồng Lân đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành công tác kiểm tra,giám sát phải thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện, công khai, dânchủ, cẩn trọng, chân thực, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạngsuy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực cũngnhư phát hiện những tấm gương tốt trong đảng viên, TCCSĐ. Trong xây dựng chươngtrình kiểm tra, giám sát phải bám sát vào sự lãnh đạo của cấp ủy, UBKT cấp trênvà tình hình thực tế của địa phương, tập trung vào những vấn đề nóng, nổi cộm ởđịa phương mình.

Nhân dịp này, UBKT Tỉnh ủy đã traotặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra, giám sát của Đảng cho 56 đồng chí;trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2011.

Tin,ảnh: Phan Tân

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO