Tổng kết 5 năm hoạt động Ðội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở

Hồng Duyên| 01/12/2022 10:32

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động Đội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở, giai đoạn 2017-2022 (đội công tác).

Toàn tỉnh hiện có 18 đội công tác hoạt động tại 5 huyện, thành phố với 76 thành viên. Qua 5 năm hoạt động, các đội công tác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, hội quần chúng, lực lượng vũ trang tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước đến với Nhân dân, phát hiện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng giấy khen 5 tập thể, 15 cá nhận đã có nhiều thành xuất sắc trong công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở giai đoạn 2017 - 2022

Các đội công tác tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng nơi có đội công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động, quán triệt kịp thời đầy đủ nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại cơ sở; trọng tâm là hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, các điểm dân di cư tự do, khu dân cư xa trung tâm, biên giới.

Hồng Duyên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết 5 năm hoạt động Ðội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO