Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc thế nào?

Đăng Khôi| 13/09/2023 09:20

Trình tự tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc phải bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc quy định tại Điều 17, Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP.

ADQuảng cáo

Bà Xuân Hương đang tham gia tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP về tổ chức thi tuyển:

"1. Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức thi tuyển:

a) Hoàn tất thủ tục và thu thập các số liệu, tài liệu pháp lý, thông tin về kiến trúc, quy hoạch liên quan khu đất xây dựng công trình;

b) Lập và phê duyệt kế hoạch, kinh phí tổ chức thi tuyển, quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế;

c) Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc, Tổ kỹ thuật".

Bà Hương hỏi, có buộc phải theo trình tự a, b, c như trên không, hay hoàn thành đủ 3 mục theo yêu cầu không phải theo trình tự cũng được?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Về trình tự tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc phải bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc quy định tại Điều 17, Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc:

"Điều 17. Yêu cầu đối với việc tổ chức thi tuyển

1. Có nhiệm vụ thiết kế phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

ADQuảng cáo

2. Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc.

3. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thi tuyển (gọi tắt là đơn vị tổ chức cuộc thi) thành lập Tổ kỹ thuật để giúp việc Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc.

4. Thông tin về thi tuyển, hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc và kết quả của cuộc thi phải được đơn vị tổ chức cuộc thi đăng tải công khai trên một hoặc nhiều phương tiện thông tin đại chúng hoặc cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước về kiến trúc ở trung ương và địa phương nơi tổ chức thi tuyển trong thời gian tối thiểu 30 ngày.

Điều 18. Tổ chức thi tuyển

1. Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức thi tuyển:

a) Hoàn tất thủ tục và thu thập các số liệu, tài liệu pháp lý, thông tin về kiến trúc, quy hoạch liên quan khu đất xây dựng công trình.

b) Lập và phê duyệt kế hoạch, kinh phí tổ chức thi tuyển, quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế.

c) Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc, Tổ kỹ thuật…".

ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/to-chuc-thi-tuyen-phuong-an-kien-truc-the-nao-102230912223302498.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO