Tỉnh ủy Nam Định công bố các Quyết định của Ban Bí thư, tổng kết 2 Chỉ thị, Hướng dẫn

21/05/2024 20:14

Chiều 21/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 31.

Tỉnh ủy Nam Định công bố các Quyết định của Ban Bí thư, tổng kết 2 Chỉ thị, Hướng dẫn- Ảnh 1.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị thực hiện công bố các Quyết định bổ sung Ủy viên Ban TVTU và Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 23/3/2020 của Ban Bí thư khóa XII về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Công bố các Quyết định bổ sung Ủy viên Ban TVTU và Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

Tỉnh ủy Nam Định công bố các Quyết định của Ban Bí thư, tổng kết 2 Chỉ thị, Hướng dẫn- Ảnh 2.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1250-QĐNS/TW, ngày 17/5/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh tham gia BCH, Ban TVTU Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025; 

Công bố Quyết định số 1210-QĐNS/TW, ngày 25/4/2024 của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đồng chí: Lưu Quang Tuyển, Bí thư Huyện ủy Nam Trực; Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Tỉnh ủy Nam Định công bố các Quyết định của Ban Bí thư, tổng kết 2 Chỉ thị, Hướng dẫn- Ảnh 3.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc chúc mừng đồng chí Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Mạnh được bổ sung vào Ban TVTU; chúc mừng các đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Trực Lưu Quang Tuyển và Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đinh Xuân Hùng được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí cao của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh; phát huy năng lực, sở trường công tác, đóng góp hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong cả nhiệm kỳ 2020-2025…

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới

Tiếp đó, hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. 

Theo đó, Ban TVTU và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị và các quy định, kết luận của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời ban hành nhiều văn bản thể chế hóa triển khai sâu rộng đến cơ sở. Qua đó nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh không ngừng được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản, khoa học và hiệu quả hơn. 

Tỉnh ủy Nam Định công bố các Quyết định của Ban Bí thư, tổng kết 2 Chỉ thị, Hướng dẫn- Ảnh 4.
Toàn cảnh Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ngày càng đi vào chiều sâu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

 Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ động đấu tranh kịp thời, hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm; phòng ngừa và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động...

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 23/3/2020 của Ban Bí thư khóa XII khẳng định, Tỉnh ủy Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng các nội dung liên quan. 

Qua đó, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đều nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của Quy chế bầu cử trong Đảng; bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các nội dung của Quy chế và Hướng dẫn của Ban Bí thư.

 Việc thực hiện nội dung của Quy chế nhìn chung nghiêm túc, thuận lợi, bảo đảm tính thống nhất và nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025…

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến từ thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung các báo cáo tổng kết triển khai, thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” và thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

 Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xác định là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng

Tỉnh ủy Nam Định công bố các Quyết định của Ban Bí thư, tổng kết 2 Chỉ thị, Hướng dẫn- Ảnh 5.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh đã triển khai, thực hiện bảo đảm đúng quy định của Trung ương, phù hợp với điều kiện của tỉnh dối với nội dung các báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 23/3/2020 của Ban Bí thư khóa XII về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

 Đảng bộ tỉnh Nam Định luôn xác định, luôn thực hiện theo nghị quyết, quy chế, quy định, luật pháp của Đảng, Nhà nước. Đây là những nội dung rất quan trọng cần tiếp tục đánh giá nghiêm túc từ mỗi tổ chức đảng. 

Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xác định là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh từ cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển./.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tinh-uy-nam-dinh-cong-bo-cac-quyet-dinh-cua-ban-bi-thu-tong-ket-2-chi-thi-huong-dan-119240521195350567.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh ủy Nam Định công bố các Quyết định của Ban Bí thư, tổng kết 2 Chỉ thị, Hướng dẫn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO