Nghị quyết và cuộc sống

Tỉnh Đắk Nông tập trung xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh

Huy Quang 27/02/2024 13:48

Đắk Nông là tỉnh miền núi, có khoảng 141km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về những kết quả và cách làm của tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG), xây dựng khu vực biên giới (KVBG) vững mạnh.

ADQuảng cáo

PV: Thưa đồng chí, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện “Chiến lược bảo vệ BGQG trong tình hình mới” như thế nào?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Tỉnh Đắk Nông được thành lập ngày 1/1/2004 theo Nghị quyết số 22/2003/QH.11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI trên cơ sở chia tách một số huyện phía Nam của tỉnh Đắk Lắk (cũ), diện tích tự nhiên hơn 6.500km2, gồm 7 huyện và một thành phố (trong đó có 4 huyện biên giới); dân số hiện nay hơn 732.000 người, gồm 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 32%. Đắk Nông có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh (QP-AN).

83d6cddf62938bcdd282.png
Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ BGQG trong tình hình mới”, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với thực tiễn địa phương, trong đó xác định các công tác trọng tâm:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của UBND các cấp đối với công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ BGQG.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT), toàn dân và hệ thống chính trị trong tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BGQG.

Ba là, tập trung xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân tại địa bàn biên giới.

Bốn là, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng KVBG của tỉnh vững mạnh, gắn với bảo đảm QP-AN, bảo vệ BGQG trong tình hình mới.

Năm là, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ biên giới, LLVT của tỉnh làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh là lực lượng chuyên trách trong bảo vệ BGQG.

Sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân trong bảo vệ BGQG.

Bảy là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổ chức quản lý và bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông giao cho BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện biên giới tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng trong quản lý, bảo vệ BGQG với phương châm: Nhân dân là chủ thể, LLVT là nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ BGQG và mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống.

f85db4541b18f246ab09.jpg_1.jpg
Lãnh đạo BĐBP tỉnh Đắk Nông tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đăk Wil, huyện Cư Jut trong Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản".

PV: Kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ BGQG và xây dựng khu vực biên giới của tỉnh Đắk Nông là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Công tác quản lý, bảo vệ BGQG và xây dựng KVBG của tỉnh Đắk Nông thời gian đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân vùng biên giới trong bảo vệ BGQG; triển khai hiệu quả nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn và tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) địa bàn, nhất là tuyến biên giới; củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên, phát huy vai trò của tổ chức chính trị, xã hội tham gia bảo vệ BGQG.

Tỉnh Đắk Nông cũng đã tổ chức hiệu quả các phong trào quần chúng bảo đảm ANTT vùng biên giới, như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong tình hình mới”; “Giáo dục, cảm hóa đối tượng phạm tội tại cộng đồng”; “Phòng, chống dịch bệnh”; “Tham gia phòng, chống tội phạm, vượt biên, xâm nhập qua biên giới”... Đặc biệt, tỉnh tổ chức tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong tình hình mới. Do đó, đến nay, KVBG tỉnh Đắk Nông đã có 74 tổ tự quản ANTT thôn, buôn, bon, bản và trên 1.000 cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản 62/99 mốc quốc giới. Tỉnh làm tốt công tác vận động thực hiện hương ước, quy ước thôn, buôn, bon gắn với cam kết bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội; tranh thủ, phát huy tốt vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo vùng biên... góp phần giữ vững an ninh KVBG.

b8d1f2d85d94b4caed85.jpg_1.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức "Chợ Tết nhân ái" tặng quà người dân ở xã Đăk Wil, huyện Cư Jut.

PV: Mong đồng chí chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh để thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân”, huy động các nguồn lực hướng về biên giới và xây dựng “thế trận lòng dân” ở KVBG?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Để thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân”, huy động các nguồn lực hướng về biên giới và xây dựng “thế trận lòng dân” ở KVBG, trước hết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông bám sát mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị và đặc thù của địa phương để đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát hợp, từ đó tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả. Thường xuyên quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên vững mạnh. Huy động tổng thể nguồn lực để hỗ trợ lực lượng biên phòng và nhân dân vùng biên giới với tinh thần “tuyến sau hỗ trợ tuyến trước” thông qua các hình thức: Phân công 66 cơ quan, đơn vị kết nghĩa, đỡ đầu các bon, buôn, bản vùng biên giới và đồn, đơn vị biên phòng; chỉ đạo tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, vận động, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân KVBG.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm quy hoạch dân cư biên giới gắn với triển khai chính sách đầu tư công, chính sách xã hội hóa nhằm hỗ trợ tối đa nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế cho vùng biên giới nhằm củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhân dân; làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững; xây dựng 6 chốt dân quân cùng với hệ thống phòng thủ tại 6/7 xã biên giới; 7/7 xã biên giới đã đạt tiêu chí nông thôn mới về nhóm hạ tầng KT-XH và QP-AN... Thông qua chính sách xã hội hóa đã trao tặng nhân dân vùng biên giới hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, công trình vui chơi cho thiếu nhi và hàng chục công trình dân sinh; hơn 1.000 con bò, lợn giống; hàng trăm nghìn suất quà... với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng.

PV: Đồng chí có thể đánh giá về vai trò, trách nhiệm của BĐBP tỉnh Đắk Nông trong những năm qua?

Đồng chí Hồ Văn Mười: BĐBP tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ BGQG và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. BĐBP luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh BGQG. Chủ động lựa chọn, giới thiệu nhân sự chỉ huy, cán bộ, đảng viên của lực lượng BĐBP tham gia cấp ủy 4 huyện biên giới, 7 đồng chí cán bộ tăng cường cho 7 xã biên giới, 6 đồng chí tham gia HĐND các cấp; giới thiệu 57 đảng viên sinh hoạt tại 55 chi bộ thôn, bon, buôn, bản; 146 đảng viên phụ trách 367 hộ gia đình ở KVBG. Đội ngũ cán bộ, đảng viên này đã tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN.

cebb86b229fec0a099ef.jpg_1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Nông giúp nhân dân khắc phục hậu quả sạt lở do mưa lũ tại xã Đăk Bukso, huyện Tuy Đức. Ảnh: Van Hoàn

BĐBP tỉnh còn làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng cho thanh niên các xã biên giới nhập ngũ vào lực lượng BĐBP. Đặc biệt, BĐBP tỉnh là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân KVBG; tích cực tham mưu và tham gia giúp các địa phương, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm sóc sức khỏe và giữ vững ANTT. Nổi bật là thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, hằng năm, BĐBP tỉnh đã trao học bổng với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng cho học sinh KVBG.

Tinh thần trách nhiệm và những việc làm thiết thực, hiệu quả của BĐBP tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng bảo vệ BGQG, xây dựng “thế trận lòng dân” ở KVBG tỉnh Đắk Nông.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo baomoi.com
https://baomoi.com/tinh-dak-nong-tap-trung-xay-dung-dia-ban-bien-gioi-vung-manh-c48417555.epi?utm_source=mobile&utm_medium=zalo&utm_campaign=share
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Đắk Nông tập trung xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO