Tỉnh có nhiều thành phố nhất nước tiến hành thành lập thành phố mới

12/03/2024 10:50

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Nội vụ và UBND thị xã Đông Triều tham mưu triển khai thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh có nhiều thành phố nhất nước tiến hành thành lập thành phố mới- Ảnh 1.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều.

Hoàn thiện khung pháp lý thành lập Thành phố Đông Triều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều về kết quả công tác năm 2023, tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Thị xã Đông Triều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/18 chỉ tiêu. Nổi bật là đã thành lập được 3 tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân và 21 chi bộ quân sự xã, phường; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 32.406 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm, tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại.

Tổng thu ngân sách đạt 2.701 tỷ đồng, vượt 35% dự toán tỉnh giao, tăng 1,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 7.810 USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Thị xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia.

Thị xã đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2040 và 8 quy hoạch phân khu; hoàn thiện khung pháp lý thành lập Thành phố Đông Triều.

Đồng thời, tiếp tục là địa phương dẫn đầu trong tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu với 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm, chăm lo, từng bước được nâng cao. 100% xã, phường được đầu tư mạng lưới cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ gia đình được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Bộ Y tế đạt 60,2%.

Thị xã Đông Triều cũng là địa phương luôn đi đầu trong nhiều phong trào thi đua và cuộc vận động của tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thảo luận tại cuộc làm việc, các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra, Đông Triều vẫn còn một số hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, trong năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng; trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và trong công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở; vẫn có hiện tượng cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế trong thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế như đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài nguyên, khoáng sản...

Tỉnh có nhiều thành phố nhất nước tiến hành thành lập thành phố mới- Ảnh 2.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận cuộc làm việc.

Xây dựng, phát triển thị xã Đông Triều đảm bảo các tiêu chí vững chắc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực chung của Đảng bộ thị xã trong thời gian qua, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nhấn mạnh Đông Triều đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng không nhỏ, nhất là năng lực quản trị chưa theo kịp với tốc độ phát triển đô thị hóa, kinh tế và sự đa dạng của các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Đông Triều phải xác định mục tiêu không chỉ cho năm 2024 mà còn xa hơn.

Đó là phải “Xây dựng, phát triển thị xã Đông Triều đảm bảo các tiêu chí vững chắc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, chất lượng đời sống nhân dân, phát triển đô thị theo mô hình xanh, thông minh, bền vững, đô thị hài hòa với nông thôn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Xây dựng Đông Triều là một trung tâm văn hóa du lịch, công nghiệp, nông nghiệp phía Tây của tỉnh; là một địa phương đi đầu trong phát triển văn hóa, xã hội, con người.

Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên. Phát triển bền vững Đông Triều với 4 trụ cột “kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh".

Tỉnh có nhiều thành phố nhất nước tiến hành thành lập thành phố mới- Ảnh 3.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại cuộc làm việc.

Khi lên thành phố thì phải thật vững chắc

Từ mục tiêu này, địa phương cần xác định các khâu đột phá về thay đổi tư duy, nâng tầm đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thị xã; tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và tập trung nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là tiêu chí đô thị.

Đông Triều phải rà soát, tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí đô thị, nhất là liên quan tới vai trò chủ thể người dân để khi lên thành phố thật vững chắc, nhất là liên quan tới vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, hệ thống chính trị và văn hóa xã hội.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục được tỉnh quan tâm đầu tư cũng như địa phương bố trí ngân sách theo phân cấp, để hoàn thành các hạng mục khi lên thành phố có được bộ mặt mới.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu bền vững, đảm bảo sự hợp lý giữa 3 khu vực công nghiệp, xây dựng - dịch vụ, thuế sản phẩm và nông nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với ngành Than, để ngành Than phát triển ổn định theo quy hoạch và phù hợp với phát triển bền vững của địa phương.

Tỉnh có nhiều thành phố nhất nước tiến hành thành lập thành phố mới- Ảnh 4.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đông Triều phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng công trình; rà soát, sắp xếp lại nhà đất, tài sản công theo đúng quy định.

Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu hết năm 2025 thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn phải đạt trên 100 triệu đồng/người/năm.

Tỉnh có nhiều thành phố nhất nước tiến hành thành lập thành phố mới- Ảnh 5.
Đồng chí Nguyễn Văn Công, Bí thư Thị ủy Đông Triều, báo cáo tại cuộc làm việc.

Đông Triều phải là địa phương đầu tiên hoàn thành mục tiêu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; xử lý tốt các vấn đề nước thải, rác thải ở đô thị và nông thôn; phấn đấu hết năm 2024 thị xã không còn hộ nghèo và hết năm 2025 không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, đầu tư, khoáng sản, nhất là quan tâm rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, phòng ban trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Tỉnh có nhiều thành phố nhất nước tiến hành thành lập thành phố mới- Ảnh 6.
Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Đông Triều phải là địa phương điển hình của cả nước trong xây dựng nông thôn mới

Đông Triều phải là địa phương điển hình của cả nước trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển toàn diện, bền vững theo tiêu chí nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh gắn với quá trình đô thị hóa và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trong đó, phải tập trung nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; rà soát việc xây dựng các sản phẩm OCOP, lựa chọn xây dựng các khu sản xuất hàng hóa tập trung, khu nông nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đông Triều phải làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến than, khoáng sản, đất đai, ma túy, tội phạm khác.

Người đứng đầu phải quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị bức xúc của người dân, nhất là kiến nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư.

Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, động viên nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, không để phát sinh điểm mới liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư.

Tỉnh có nhiều thành phố nhất nước tiến hành thành lập thành phố mới- Ảnh 7.

Cử tri ủng hộ thành lập thành phố Đông Triều

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các văn bản giao Sở Nội vụ và UBND thị xã Đông Triều tham mưu triển khai thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập các phường: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh và tổ chức lấy ý kiến cử tri bảo đảm theo quy định.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, hướng dẫn UBND thị xã Đông Triều thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân về Đề án; xây dựng kế hoạch; niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri; tổ chức họp HĐND cấp xã thông qua Đề án; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các nội dung hồ sơ Đề án.

UBND thị xã Đông Triều đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức lấy ý kiển cử tri từ ngày 11/01/2024 - 24/01/2024.

Kết quả, đối với việc thành lập 04 phường (Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều) có 12.731/13.030 cử tri, đạt 97,71% đồng ý.

Đối với việc thành lập thành phố Đông Triều, có 119.072/124.768 cử tri đạt 95,43% đồng ý.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước gồm: Thành phố Hạ Long, Thành phố Móng Cái, Thành phố Đông Triều và Thành phố Cẩm Phả.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tinh-co-nhieu-thanh-pho-nhat-nuoc-tien-hanh-thanh-lap-thanh-pho-moi-119240312104730658.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh có nhiều thành phố nhất nước tiến hành thành lập thành phố mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO