Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định kỷ luật các tập thể, cá nhân

01/12/2023 13:23

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, quyết định kỷ luật các tập thể, cá nhân vi phạm.

ADQuảng cáo

Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định kỷ luật các tập thể, cá nhân- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Ngày 1/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Cùng dự có các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân, các cơ quan chức năng.

Theo Báo QĐND, tại hội nghị lần này, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023 của tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; thực hiện tự phê bình, phê bình năm 2023 đối với các đồng chí Thường vụ Quân ủy Trung ương (trong Quân đội) và các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định kỷ luật các tập thể, cá nhân- Ảnh 2.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét thông qua Báo cáo kết quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, phương hướng năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác (tài chính; đầu tư và xây dựng; quân lực; quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xăng dầu) theo Quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương.

Cũng tại hội nghị lần này, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, quyết định kỷ luật các tập thể, cá nhân vi phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến có giá trị, đánh giá trung thực, khách quan các kết quả, nguyên nhân và những hạn chế còn tồn tại.

Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định kỷ luật các tập thể, cá nhân- Ảnh 3.

Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

ADQuảng cáo

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp tại hội nghị để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo để trình Quân ủy Trung ương.

Trong đó tập trung làm rõ các kết quả của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2023, như: Lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; thực hiện tốt, đồng bộ, hiệu quả việc điều chỉnh tổ chức lực lượng trong Quân đội... có phụ lục kèm theo.

Đối với Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, phương hướng năm 2024 Đạ tướng Phan Văn Giang yêu cầu cần làm tốt phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, làm rõ các nguyên nhân, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp trong triển khai tổ chức phong trào; đánh giá kết quả thi đua theo quy chế, trách nhiệm, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân...

Xem xét đề nghị thi hành kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh, khách quan, thấu tình đạt lý

Liên quan đến công tác kỷ luật cán bộ, như đã đưa, vừa qua, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 29 cá nhân, trong đó có 23 trường hợp vi phạm pháp luật, 6 trường hợp vi phạm khác.

Việc xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân bảo đảm chặt chẽ, nghiêm minh, khách quan, thấu tình đạt lý.

Qua đó làm cho các cá nhân nhận thức rõ sai phạm của mình, có sức giáo dục, răn đe và kịp thời có biện pháp khắc phục những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra.

ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thuong-vu-quan-uy-trung-uong-xem-xet-quyet-dinh-ky-luat-cac-tap-the-ca-nhan-119231201130532373.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định kỷ luật các tập thể, cá nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO