Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 15

Nguyễn Hiền| 27/06/2022 16:44

Phiên họp thứ 15 được Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức vào chiều ngày 27/6, với sự chủ trì của đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để nghe báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, việc ban hành Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là bảo đảm tính pháp lý theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Theo phương án phân bổ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh trên 2.394 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương trên 1.896 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương, bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách huyện trên 497 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, dự thảo theo các nội dung đã thống nhất

Cùng với cơ bản thống nhất với phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhưng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu tiếp thu và làm rõ một số nội dung liên quan như: bổ sung phụ lục thuyết minh; giải trình cơ sở tổng vốn đầu tư ngân sách địa phương đối ứng; làm rõ một số nội dung liên quan chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

Phiên họp cũng xem xét dự thảo nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên 758 tỷ đồng gồm: ngân sách trung ương 584 tỷ đồng; nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương 173 tỷ đồng.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với phương án phân bổ vốn theo tờ trình của UBND tỉnh. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào dự thảo các nội dung: mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Phiên họp cũng đã xem xét, cho ý kiến các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp gồm: đăng ký bổ sung danh mục nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề tháng 7 năm 2022; điều chỉnh tên gọi và hình thức ban hành nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khuyến nông viên cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo các ý kiến đã được thống nhất để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND tỉnh vào ngày 28/6. Ngoài ra, từ nay cơ quan soạn thảo cần chú trọng hoàn thiện và trình các dự thảo sớm hơn, đúng thời gian quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 15
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO