Thủ tướng phát biểu nhậm chức trước Quốc hội: Chính phủ nguyện hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước

04/08/2011 11:10

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội...

ADQuảng cáo

Ngay sau khi Quốc hội thông quaNghị quyết phê chuẩn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởngvà các thành viên khác của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thaymặt Chính phủ đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


Thay mặt các thành viên Chính phủ,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầutiếp tục đảm nhận trọng trách Thủ tướng và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướngChính phủ về việc bổ nhiệm các chức vụ trong Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIII.Chính phủ nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệmrất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủnguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, vớiHiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu thực hiệntốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chínhnhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tất cả vì mụctiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ,công bằng, văn minh. Chúng tôi luôn xem đây là trách nhiệm chính trị cao nhấtvà cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của mình”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là phải tranh thủtối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn thách thức, phát huy thànhtựu đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực cao nhất để cùngtoàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnhtoàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, đặc biệt là 3 khâu độtphá Chiến lược và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế mà Đạihội XI của Đảng đã đề ra.

Với các nhiệm vụ cấp bách trước mắt,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tập trung thực hiện quyết liệt và cóhiệu quả nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăncho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là chăm logiảm bớt khó khăn cho người nghèo, người có thu nhập thấp và cải thiện đời sốngcủa nhân dân.

Đồng thời triển khai thực hiện kiênđịnh và đồng bộ các giải pháp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân vàchế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội;chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thếlực thù địch.

Bên cạnh đó, phải thực hiện nhấtquán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đaphương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nângcao vị thế của đất nước; vì lợi ích của quốc gia, dân tộc; hợp tác bình đẳngcùng có lợi với tất cả các nước; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên cótrách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì sự phồn vinh cho mỗi quốc gia, vì hòabình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Theo đó, để hoàn thành trọng tráchmà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó, Chính phủ - Thủ tướng Chínhphủ xin nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng. Tập trung sức xây dựng hệ thống hành chính nhà nước, trước hếtlà Chính phủ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt,hiệu lực hiệu quả; góp phần thiết thực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Kiên quyết, kiên trì thực hiệnđồng bộ các giải pháp, đúng pháp luật và có hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòngchống tham nhũng, lãng phí và ngăn ngừa, khắc phục quan liêu.

“Mỗi thành viên Chính phủ luôn tâmniệm rằng có được những thành quả như ngày hôm nay tất cả là nhờ có dân cóĐảng. Chúng tôi nguyện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thườngxuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thựcsự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, việc gìcó lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sứctránh,hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước”, Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Người đứng đầu Chính phủ chobiết, đây là những suy nghĩ tâm huyết và cũng là những lời hứa mà Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết tâm thực hiện để xứng đáng với niềm tin và sự tínnhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

ADQuảng cáo

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng:

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤNDŨNG

THAY MẶT CHÍNH PHỦNHIỆM KỲ KHOÁ XIII

PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC

Hà Nội, ngày 03 tháng8năm 2011

_________

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trậnTổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng và các vị khách,

Thưa đồng chí, đồng bào,

Trướchết, tôi xin cám ơnQuốc hội đã bầu tôi tiếp tục đảm nhận trọng trách Thủ tướng Chính phủ nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi cũng xin thay mặt các thành viên Chính phủtrân trọng cám ơn Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việcbổ nhiệm các chức vụ trong Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIII (2011 - 2016). Chúngtôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm rấtnặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Chính phủ - Thủ tướngChính phủ nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng Cộng sản ViệtNam, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấuthực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quanhành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tấtcả vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh,dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng tôi luôn xem đây là trách nhiệm chính trịcao nhất và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Chính phủ - Thủtướng Chính phủ nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ làphải tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn thách thức,phát huy thành tựu đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực cao nhất để cùng toànĐảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩymạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2011-2015, đặc biệtlà 3 khâu đột phá Chiếnlược và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế mà Đạihội XI của Đảng đã đề ra. Trước mắt phải tập trung sức thực hiện quyết liệt vàcó hiệu quả nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăncho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là chăm logiảm bớt khó khăn cho người nghèo, người có thu nhập thấp và cải thiện đời sốngcủanhân dân.

Đồng thời triển khai thực hiệnkiên định và đồng bộ các giải pháp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân vàchế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội;chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thếlực thù địch.

Thực hiện nhất quán đường lối đốingoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạnghoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đấtnước; vì lợi ích của quốc gia, dân tộc; hợp tác bình đẳng cùng có lợi với tấtcả các nước; là bạn, là đối tác tin cậy và là thànhviên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì sự phồn vinh cho mỗi quốc gia,vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Để hoàn thành trọng trách mà Đảng,Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó, Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ xinnghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ươngĐảng. Tập trung sức xây dựng hệ thống hành chính nhà nước, trước hết là Chínhphủ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lựchiệu quả; góp phần thiết thực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa củanhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộcác giải pháp, đúng pháp luật và có hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng chốngtham nhũng, lãng phí và ngăn ngừa, khắc phục quan liêu.

Chính phủ - Thủ tướng Chính phủxin chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự giám sát, hợp tác, ủnghộ và giúp đỡ quý báu của Chủ tịch nước, Quốc hội, các cơ quan tư pháp, Mặttrận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quanthông tin báo chí, cộng đồng các doanh nghiệp và đồng chí đồng bào trong cảnước, đồng bào ta ở nước ngoài. Chúng tôi luôn xem đây là nhân tố có ý nghĩarất quyết định để Chính phủ hoàn thành trọng trách của mình.

Chính phủ - Thủ tướng Chính phủđánh giá cao sự đóng góp quan trọng và có hiệu quả của Chính phủ khoá XII.Trong thực thi chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ kế thừa những kinhnghiệm quý báu và truyền thống tốt đẹp của các Chính phủ tiền nhiệm. Nghiêm túcthực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, cùng nhauchung sức xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí, phát huy tốt nhất vai tròcủa tập thể Chính phủ, đề cao trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và của mỗithành viên Chính phủ; hành động kiên quyết và sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫnnhau, cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi thành viên Chính phủ luôn tâm niệm rằng có được những thành quả nhưngày hôm nay tất cả là nhờ có dân có Đảng. Chúng tôi nguyện sống và làm việctheo Hiến pháp và pháp luật, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đứccủa Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự cầnkiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, việc gì có lợicho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh,hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụcvụ đất nước.

Thưa Quốc hội,

Nhận nhiệm vụ trongnhiệm kỳ Chính phủ mới, thay mặt các thành viên Chính phủ, tôi xin phát biểunhững suy nghĩ tâm huyết và cũng là những lời hứa mà Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ sẽ quyết tâm thực hiện để xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của Đảng,Nhà nước và nhân dân.

Xin có lời chúc tốtđẹp nhất đến các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, đồng bào và chiến sĩcả nước. Chúc kỳ họp đầu tiên Quốc hội khoá XIII của chúng ta thành công tốtđẹp.

         Xin trân trọng cám ơn.

V.D (Theo Chinhphu.vn)


ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng phát biểu nhậm chức trước Quốc hội: Chính phủ nguyện hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO