Thủ tục ủy nhiệm bán hàng, xuất hóa đơn

07/10/2011 08:13

Hỏi: Công ty muốn ủy nhiệm cho công ty B bán hàng và lập hóa đơn thì phải làm những thủ tục gì?...

ADQuảng cáo

Hỏi: Công ty muốn ủy nhiệm cho công ty Bbán hàng và lập hóa đơn thì phải làm những thủ tục gì?

Công ty TNHH Tân Hưng (Gia Nghĩa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 15, Chương III, Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 của Bộ Tài chính thì: Khi bán hàng hóa công ty Bvẫn phải ghi tên đơn vị bán là Công ty TNHH Tân Hưng và đóng dấu của Công tyTNHH Tân Hưng phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in đượcin từ thiết bị của Công ty B hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu củaCông ty TNHH Tân Hưng). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa Côngty TNHH Tân Hưng và công ty B.

- Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầyđủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (hình thức hóa đơn, loại hóa đơn, ký hiệuhóa đơn và số lượng hóa đơn (từ “số... đến số...”); mục đích ủy nhiệm; thời hạnủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hóa đơn ủy nhiệm (nếu là hóa đơn tự in hoặchóa đơn điện tử); phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm.

- Công ty TNHH Tân Hưng phải lập thôngbáo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm, mục đích ủynhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký,dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho Công ty B. Thông báo ủy nhiệm phảiđược gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty TNHH Tân Hưng và công ty B.

- Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứttrước hạn ủy nhiệm lập hóa đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản và công ty Bphải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ.

- Công ty B phải niêm yết thông báo ủynhiệm Công ty TNHH Tân Hưng tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóađơn để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết.

- Hàng quý Công ty B và Công ty TNHH TânHưng phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm trong báocáo sử dụng hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 153/2010/TT-BTC nêu trên.

Điều kiện sử dụng mẫubảng kê bán hàng

ADQuảng cáo


Hỏi: Doanh nghiệp kinh doanh đồgia dụng, trong một lần bán hàng có thể xảy ra trường hợp danh mục hàng hóanhiều hơn số dòng của 1 số hóa đơn. Do vậy khi lập hóa đơn bán hàng, doanhnghiệp phải sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa đã bán kèm theo hóađơn. Xin hỏi chúng tôi có thể sử dụng bảng kê do doanh nghiệp tự thiết kếkhông? Nội dung trên bảng kê phải đảm bảo những nội dung gì?

Doanh nghiệp Tư nhân Đại Thành Phát(Đắk R’lấp).

Trả lời:

Theo quy định tạiĐiểm b, Khoản 2, Điều17, Chương III, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 của Bộ Tài chínhthì: Doanh nghiệp bạn có thể sử dụng bảng kê do Doanh nghiệp tự thiết kế phùhợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảocác nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc,mã số thuế.

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thànhtiền. Trường hợp Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừthì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trịgia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng vớisố tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số…Ngày… tháng… năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của ngườimua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trangthì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai.Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký củangười mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liênhóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đốichiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thựchiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.

Vậy Cục Thuế trả lời để quí đơn vị và các đơn vị liênquan biết thực hiện.

Phòng TTHT&AC, Cục Thuế tỉnh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tục ủy nhiệm bán hàng, xuất hóa đơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO