Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2022 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh

KT. GIÁM ĐỐC| 22/12/2022 09:02

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-SYT ngày 30/11/2022 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2022 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh, Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng

Tổng số nhu cầu tuyển dụng năm 2022 là 237 chỉ tiêu. Vị trí, đơn vị, trình độ chuyên môn cần tuyển dụng cụ thể: Có phụ lục kèm theo.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng.

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm cần tuyển;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký tuyển dụng viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở  cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Các đối tượng ưu tiên

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

* Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. Đối tượng, nội dung và hình thức tuyển dụng, xác định người trúng tuyển.

1. Đối tượng tuyển dụng:

- Là những người đã tốt nghiệp các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, sau đại học (bao gồm cả sinh viên cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng) trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

2.Hình thức, nội dung tuyển dụng:

a. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo phương thức cạnh tranh.

b. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Hình thức: Phỏng vấn

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn ở vòng 2 này phải phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh tham dự có không quá 15 phút chuẩn bị);

+ Thang điểm: 100 điểm.

3. Xác định người trúng tuyển:

a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

d. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn vòng 2.

IV. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên website ngành y tế và niêm yết tại các đơn vị y tế có nhu cầu tuyển dụng.

2. Địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) về Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về phiếu đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp phiếu đăng ký vào 02 vị trí trở lên hoặc khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng và sẽ không được tham gia kỳ tuyển dụng lần sau.

Lưu ý: Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ các vị trí đăng ký dự tuyển phù hợp và viết đúng đủ thông tin, ngành nghề, trình độ, đơn vị dự tuyển…, tránh tẩy xóa và ghi sai.

3. Lệ phí xét tuyển: Mức thu lệ phí dự tuyển thực hiện theo quy định hiện hành. Thí sinh nộp lệ phí tuyển dụng tại Hội đồng tuyển dụng Sở Y tế (qua Sở Y tế).

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế niêm yết Kế hoạch, thông báo nhu cầu tuyển dụng của Sở Y tế tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022 để các thí sinh có nhu cầu tiến hành đăng ký và các đơn vị trực thuộc biết triển khai thực hiện.

* Tải về mẫu đăng kýtại đâyhoặctại đây.

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…………., ngày.... tháng.... năm ……

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển (1): …………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển (2): …………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3)  Nữ

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: …………………………………………………….

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………. Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………….….

Số điện thoại di động để báo tin: ………………………… Email: ……………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: …………….., Cân nặng: ………………………. kg

Thành phần bản thân hiện nay: ………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………..

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ..........)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………..

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………….

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

*****

Phụ lục 1: MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK SONG

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế)

Stt

Vị trí dự tuyển

Mã VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Số lượng cần tuyển

Ghi chú

Tổng cộng:

27

I

Tuyến huyện Trung tâm Y tế huyện Đắk Song

17

1

Phòng Tổ chức Hành chính - Kế toán

  ĐS1       (HTPV02)

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tieu kinh tế tài chính và các tiêu chỉnh định mức của Nhà nước, kiểm tra việc quản lý sử dụng các loại vật tư, tài sản của đơn vị, kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, kỷ luật, thanh toán công nợ; Tổ chức thu và hoạch toán nguồn thu viện phí, thu bảo hiểm y tế, thu dịch vụ theo đúng quy định, hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị.

Cao đẳng kế toán trở lên

1

2

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Trang thiết bị

ĐS2  (HTPV03)

Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, hướng dẫn các khoa, phòng, Trạm Y tế lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của đơn vị;  Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch.

Bác sĩ đa khoa

1

3

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

 ĐS3   (HĐNN05)

Thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lẫy nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân và HIV/AIDS. Khám sàng lọc tiêm chủng, khám tư vấn điều trị dự phòng theo quy định.

Bác sĩ đa khoa

1

4

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

ĐS4 (HĐNN07)

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Tổ chức thực hiện truyền thông, giáo dục vệ sinh phòng bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng. Tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu và tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cao đẳng điều dưỡng trở lên

1

5

Khoa Y tế Công cộng và Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm

 ĐS5 (HĐNN02)

Thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng người bệnh; Tổ chức chỉ đạo kiểm tra giám sát, hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn về dinh dưỡng.

Cử nhân dinh dưỡng

1

6

Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Liên chuyên khoa

 ĐS6 (HĐNN05)

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn khám, chữa bệnh. Kiểm tra định kỳ hằng ngày các chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi của người bệnh. Thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công.

Bác sĩ đa khoa

1

7

Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Liên chuyên khoa

 ĐS7 (HĐNN05)

Tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu. Tổng kết bệnh asncho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện theo quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Hướng dẫn học viên thực tập theo sự phân cộng. Thường xuyên động viên người bệnh tin tưởng, an tâm điều trị, thực hiện tốt quy định y đức.

Bác sĩ chuyên khoa I ngoại

1

8

Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Liên chuyên khoa

ĐS8 (HĐNN08)

Chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ: Khám và nhận định tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dụng vụ vụ, xác định vấn đề ưu tiên cần chăm sóc của từng đối tượng.

Cao đẳng hộ sinh trở lên

1

9

Khoa Dược - Vật tư y tế

ĐS9
(HĐNN09)

Thực hiện nhiệm vụ quản lý theo dõi nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu; Quản lý theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong đơn vị.

Dược sĩ đại học

1

10

Khoa Dược - Vật tư y tế

ĐS10
(HĐNN09)

Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, thao dõi báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc. Lập kế hoạch cung ứng thuốc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (Phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

Dược sĩ đại học

1

11

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

 ĐS11     (HĐNN10)

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật y, Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y.

Cử nhân xét nghiệm

1

12

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

ĐS12 (HĐNN05)

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn khám, chữa bệnh. Tham gia hội chuẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu. Tổng kết bệnh án cho người bệnh, chuyển khoa, ra viện, chuyển viện theo quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện.

Bác sĩ đa khoa

1

Ưu tiên người dân tộc thiểu số

13

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

  ĐS13 (HĐNN05)

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra định kỳ hằng ngày các chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi của người bệnh, các chỉ định không còn phù hợp với tình trạng bệnh phải được đình chỉ ngay, kiểm tra vệ sinh cá nhân người bệnh đồng thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu. Tổng kết bệnh án cho người bệnh, chuyển khoa, ra viện, chuyển viện theo quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện.

Bác sĩ chuyên khoa I nội

1

14

Khoa Hồi sức - Cấp cứu

 ĐS14 (HĐNN05)

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn khám, chữa bệnh. Tham gia thường trực cấp cứu, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở.

Bác sĩ đa khoa

1

Ưu tiên người  dân tộc thiểu số

15

Khoa Hồi sức - Cấp cứu

  ĐS15 (HĐNN05)

Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp: Người bệnh nặng, nguy kịch, người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị nhưng bệnh thuyên chuyển chậm hoặc không có kết quả, thực hiện kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn.

Bác sĩ chuyên khoa I hồi sức cấp cứu

1

16

Khoa Hồi sức - Cấp cứu

 ĐS16 (HĐNN07)

Thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong khoa và tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ định điều trị, theo dõi xét nghiệm, chăm sóc của bác sĩ điều trị.

Cao đẳng điều dưỡng trở lên

1

17

Khoa Khám bệnh

ĐS17 (HĐNN07)

Thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong khoa và tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ định điều trị, theo dõi xét nghiệm, chăm sóc của bác sĩ điều trị.

Cao đẳng điều dưỡng trở lên

1

II

Tuyến xã huyện Đắk Song

10

1

Trạm Y tế thị trấn Đức An

 ĐS18     (HĐNN16)

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa, nam khoa, kế hoạch hóa gia đình, đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, vị thành niên và thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật sản khoa.

Cao đẳng hộ sinh trở lên

1

2

Trạm Y tế xã Nam Bình

ĐS19 (HĐNN12)

Thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại Trạm Y tế; Tham gia tổ chức phòng chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ đa khoa

1

3

Trạm Y tế xã Nâm NJang

ĐS20 (HĐNN12)

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến y học cổ truyền cho nhân dân tại Trạm Y tế. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh xã hội. Theo dõi, giám sát, phát hiện đánh giá, kiểm soát và khống chế các yếu tố nguy cơ gây dịch bệnh.

Bác sĩ Y học cổ truyền

1

4

Trạm Y tế xã Nâm NJang

 ĐS21  (HĐNN12)

Thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại Trạm Y tế; Tham gia tổ chức phòng chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ đa khoa

1

5

Trạm Y tế xã Nâm NJang

 ĐS22      (HĐNN18)

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số, các dự án liên quan về y tế dự phòng theo sự phân công của Trưởng trạm; Thực hiện tiêm chủng, tiêm chủng mở rộng, tham gia phòng chống dịch.

Cao đẳng điều dưỡng trở lên

1

6

Trạm Y tế xã Đắk N’Drung

  ĐS23     (HĐNN13)

Thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại Trạm Y tế; Tham gia tổ chức phòng chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ đa khoa

1

7

Trạm Y tế xã Đắk N’Drung

 ĐS24      (HĐNN18)

Thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại Trạm Y tế; Tham gia tổ chức phòng chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ đa khoa

1

8

Trạm Y tế xã Đắk N’Drung

 ĐS25      (HĐNN14)

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số, các dự án liên quan về y tế dự phòng theo sự phân công của Trưởng trạm; Thực hiện tiêm chủng, tiêm chủng mở rộng, tham gia phòng chống dịch.

Cao đẳng điều dưỡng trở lên

1

Ưu tiên người dân tộc thiểu số

9

Trạm Y tế xã Đắk Mol

ĐS26 (HĐNN12)

Thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại Trạm Y tế; Tham gia tổ chức phòng chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ đa khoa

1

Ưu tiên người dân tộc thiểu số

10

Trạm Y tế xã Trường Xuân

  ĐS27      (HĐNN18)

Thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại Trạm Y tế; Tham gia tổ chức phòng chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ đa khoa

1

*****

Phụ lục 2: MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 ĐƠN VỊ: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế)

STT

Vị trí dự tuyển

Mã VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Số lượng cần tuyển

Điều kiện khác

1

Phòng Tổ chức-Hành chính

BVT1
(HTPV01)

Tham mưu công tác thi đua, khen thưởng, chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội, quản lý hồ sơ…

Đại học Luật trở lên

1

2

Phòng Kế hoạch tổng hợp và Vật tư-Thiết bị y tế

BVT2
(HTPV03)

Tham mưu theo dõi, giám sát công tác khám, chữa bệnh; quy chế chuyên môn; xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn; quản lý chất lượng Bệnh viện; nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến; hợp tác quốc tế…

Bác sĩ đa khoa trở lên

1

3

Phòng Kế hoạch tổng hợp và Vật tư-Thiết bị y tế

BVT3
(HTPV03))

- Tham mưu kiểm tra, thẩm định hồ sơ thanh quyết toán Bảo hiểm y tế;
- Tham mưu theo dõi, giám sát công tác khám, chữa bệnh; quy chế chuyên môn; xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn; quản lý chất lượng Bệnh viện; nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến; hợp tác quốc tế…

Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ Chuyên khoa trở lên

1

Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Giám định BHYT

4

Khoa Khám sức khỏe cán bộ

BVT4
(HĐNN01)

Khám và điều trị thuộc diện Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ quản lý

Bác sĩ đa khoa trở lên

1

5

Khoa Khám bệnh

BVT5
(HĐNN01)

Khám bệnh, cấp cứu và điều trị

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

6

Khoa Khám bệnh

BVT6
(HĐNN04)

Cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân, Đăng ký, chuyển/nhập viện, phụ trách buồng khám, chăm sóc bệnh nhân.

Cao đẳng Điều dưỡng trở lên

2

7

Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc

BVT7
(HĐNN01)

Khám và điều trị Hồi sức cấp cứu

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

8

Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc

BVT8
(HĐNN04)

Chăm sóc bệnh nhân

Cao đẳng Điều dưỡng trở lên

8

9

Khoa Nội tổng hợp

BVT9
(HĐNN01)

Khám và điều trị Nội khoa

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

10

Khoa Nội tổng hợp

BVT10
(HĐNN04)

Chăm sóc bệnh nhân

Cao đẳng Điều dưỡng trở lên

1

11

Khoa Lão-Tim mạch

BVT11
(HĐNN01)

Khám và điều trị Lão khoa

Bác sĩ đa khoa trở lên

3

12

Khoa Lão-Tim mạch

BVT12
(HĐNN04)

Chăm sóc bệnh nhân

Cao đẳng Điều dưỡng trở lên

4

13

Khoa Ngoại tổng hợp

BVT13
(HĐNN01)

Khám và điều trị Ngoại khoa

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

14

Khoa Ngoại tổng hợp

BVT14
(HĐNN04)

Chăm sóc bệnh nhân

Cao đẳng Điều dưỡng trở lên

3

15

Khoa Chấn thương-Bỏng

BVT15
(HĐNN01)

Khám và điều trị Chấn thương, bỏng

Bác sĩ đa khoa trở lên

5

16

Khoa Chấn thương-Bỏng

BVT16
(HĐNN04)

Chăm sóc bệnh nhân

Cao đẳng Điều dưỡng trở lên

3

17

Khoa Truyền nhiễm

BVT17
(HĐNN01)

Khám và điều trị Truyền nhiễm

Bác sĩ đa khoa trở lên

1

18

Khoa Truyền nhiễm

BVT18
(HĐNN04)

Chăm sóc bệnh nhân

Cao đẳng Điều dưỡng trở lên

1

19

Khoa Phụ sản

BVT19
(HĐNN01)

Khám và điều trị Sản phụ khoa

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

20

Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức

BVT20
(HĐNN04)

Chăm sóc bệnh nhân

Cao đẳng Điều dưỡng trở lên

2

21

Khoa Tai Mũi Họng

BVT21
(HĐNN01)

Khám và điều trị Tai, Mũi, Họng

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

22

Khoa Y học cổ truyền

BVT22
(HĐNN01)

Khám và điều trị Y học cổ truyền

Bác sĩ Y học cổ truyền trở lên

1

23

Khoa Xét nghiệm

BVT23
(HĐNN01)

Thực hiện công tác của Bác sĩ Xét nghiệm

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

24

Khoa Xét nghiệm

BVT24
(HĐNN06)

Thực hiện công tác của KTV Xét nghiệm

Cử nhân Xét nghiệm trở lên

1

25

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

BVT25
(HĐNN01)

Thực hiện công tác của Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

Tổng:

55

*****

Phụ lục 3: MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK MIL

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế)

Stt

Vị trí dự tuyển

Mã VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Số lượng cần tuyển

Ghi chú

Tổng cộng

15

I

Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil

10

1

Phòng Hành chính-Kế toán

ĐM1
(HTPV01)

Tham mưu công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị; làm đầu mối xây dựng vị trí việc làm, phát triển nguồn nhân lực các khoa, phòng, trạm y tế, quản lý hồ sơ cán bộ. Soạn thảo Hợp đồng lao động, tham mưu xây dựng các văn bản, kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực tổ chức- hành chính. Nghiên cứu, theo dõi thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, bảo hiểm, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động. Tổng hợp báo cáo tuyên truyền giáo dục pháp luật và một số báo cáo khác của đơn vị theo quy định. Theo dõi chế độ chính sách; thực hiện công tác văn phòng tại đơn vị.

 Đại học Luật

1

2

Phòng Hành chính-Kế toán

ĐM2
(HTPV02)

Thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương cũng như các khoản đóng góp của CB, CC, VC và NLĐ. Tham gia dự trù mua sắm, phối hợp kiểm kê đối chiếu số liệu nhập- xuất vật tư cho các khoa, phòng. Kiểm kê quản lý tài sản. Thực hiện ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền, lập phiếu thu chi, thanh toán phép cho cán bộ, viên chức, người lao động. Lập báo cáo tài chính, Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng. Tham gia trực thu viện phí.

 Đại học Tài chính/ Đại học Kế toán

1

3

Khoa Hồi sức cấp cứu

ĐM3
(HĐNN05)

Bác sĩ khám và điều trị

Bác sĩ đa khoa

2

4

Khoa Hồi sức cấp cứu

ĐM4
(HĐNN07)

Thực hiện y lệnh bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân, trực chuyên môn

Đại học Điều dưỡng

1

5

Khoa Ngoại tổng hợp

ĐM5
(HĐNN07)

Thực hiện y lệnh bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân, trực chuyên môn

Đại học điều dưỡng

2

6

Khoa Nội - Nhi Nhiễm

ĐM6
(HĐNN05)

Bác sĩ khám và điều trị

Bác sĩ đa khoa

1

7

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

ĐM7
(HĐNN05)

Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

Bác sĩ YHCT

1

8

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

ĐM8
(HĐNN10)

Chịu trách nhiệm chính về công tác an toàn bức xạ phòng Xquang

Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học trở lên

1

II

Trạm Y tế xã, thị trấn

5

9

Trạm Y tế Thị trấn

ĐM9
(HĐNN17)

Xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ về dân số và phát triển, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông về DS-KHHGĐ.

Đại học điều dưỡng

1

10

Trạm Y tế xã Đức Minh

ĐM10
(HĐNN15)

Phụ trách công tác dược, truyền thông giáo dục sức khỏe, kiêm thủ kho, thống kê báo cáo.

Đại học dược

1

11

Trạm Y tế xã Đăk Gằn

ĐM11
(HĐNN12)

Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền kiêm quản lý công tác vệ sinh ATTP.

Bác sĩ YHCT

1

12

Trạm Y tế xã Đăk Gằn

ĐM12
(HĐNN15)

Phụ trách công tác dược, truyền thông giáo dục sức khỏe, kiêm thủ kho, thống kê báo cáo.

Đại học dược

1

13

Trạm Y tế xã Long Sơn

ĐM13
(HĐNN15)

Phụ trách công tác dược, truyền thông giáo dục sức khỏe, kiêm thủ kho, thống kê báo cáo.

Cao đẳng dược

1

*****

Phụ lục 4: MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế)

Stt

Vị trí dự tuyển

Mã VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Số lượng cần tuyển

Ghi chú

1

Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm

CDC1
(HĐNN01)

Đầu mối thu thập thông tin và tổng hợp báo cáo bệnh truyền nhiễm; lập bản đồ, biểu đồ về tình hình dịch tễ bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp tham mưu và triển khai giám sát, điều tra xác minh tình hình mắc các bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện, cộng đồng; triển khai biện pháp phòng, chống dịch, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi, tái nổi. Tham gia trong đội phòng, chống dịch cơ động và phản ứng nhanh. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng khoa

 Bác sĩ dự phòng

1

2

Phòng Kế hoạch -Nghiệp vụ

CDC2
(HTVP03)

Đầu mối hướng dẫn xây dựng và kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện các kế hoạch của Khoa sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp, Phòng khám đa khoa; Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

Bác sĩ đa khoa

1

3

Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế

CDC3
(HĐNN09)

Tham gia công tác xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh Việt Nam và thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt), mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới Việt Nam; Phụ trách và thực hiện về công tác Kiểm dịch y tế tại 02 của khẩu; Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa yêu cầu

Bác sĩ Đa khoa/ Bác sĩ YHDP/
Cử nhân YTCC

1

4

Khoa Dinh dưỡng

CDC4
(HĐNN04)

Tham gia triển khai ngày vi chất dinh dưỡng và chiến dịch uống Vitamin A, kết hợp tẩy giun; Phụ trách các nội dung về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm của khoa. Phụ trách điều tra 30 cụm. Tham mưu công tác đào tạo đạo, tập huấn cho tuyến y tế cơ sở;
Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa yêu cầu.

Bác sĩ Đa khoa

1

5

Khoa Dược-  Vật tư Y tế

CDC5
(HĐNN10)

Phụ trách xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: giám sát việc thực hiện các hoạt động về cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ cho hoạt động chuyên môn; Phụ trách báo cáo các hoạt động chuyên môn của khoa và các hoạt động phát sinh khi có yêu cầu; Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa yêu cầu.

Dược sĩ Đại học

1

6

Phòng khám Đa khoa

CDC6
(HĐNN12)

Thực hiện khám và điều trị Ngoại khoa. Khám bệnh nghề nghiệp, khám giám định sức khỏe. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa yêu cầu.

Bác sĩ CKI Ngoại

1

*****

Phụ lục 5: MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮK G’LONG

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế)

Stt

Vị trí dự tuyển

Mã VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn

Số lượng cần tuyển

Ghi chú

TỔNG CỘNG

20

I

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong

17

1

Phòng Hành chính – Kế toán

ĐGL1
(HTPV01)

Công tác khen thưởng, quản lý nhân sự, vị trí việc làm trong đơn vị và một số công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ đa khoa

1

2

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

ĐGL2
(HTPV03)

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định; tổ chức công tác thường trực toàn đơn vị; xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Bác sỹ đa khoa

1

3

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

ĐGL3
(HTPV03)

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, chỉ đạo tuyến, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện.

Bác sỹ đa khoa

1

4

Phòng Điều dưỡng

ĐGL4
(HĐNN07)

Phụ trách công tác hành chính, phụ trách công tác hấp sấy, tiệt trùng, giám sát và một số các nhiệm vụ chuyên môn khác.

Cử nhân điều dưỡng

1

5

Khoa Dân số và phát triển

ĐGL5
(HĐNN04)

Tham gia phân tích, tổng kết, đánh giá các nhiệm vụ chuyên môn về dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn và truyền thông, vận động về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo chuyên môn; thực hiện hướng dẫn, theo dõi, giám sát chuyên môn các hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình;

Bác sỹ đa khoa

1

6

Khoa KSBT - HIV/AIDS

ĐGL6
(HĐNN01)

Triển khai chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan đến y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội

Bác sỹ đa khoa

1

7

Khoa KSBT - HIV/AIDS

ĐGL7
(HĐNN01)

Nhân viên phụ trách tiêm chủng mở rộng, phòng chống  dịch bệnh…

Cử nhân Y tế công cộng

1

8

Khoa Dược - TTB-VTYT

ĐGL8
(HĐNN09)

Quản lý, sửa chữa trang thiết bị y tế

Cao đẳng kỹ thuật thiết bị điện tử Y tế trở lên

1

9

Khoa YTCC và Dinh dưỡng - ATTP

ĐGL9
(HĐNN02)

Phụ trách các chương trình dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh lao động và một số hoạt động chuyên môn theo sự phân công của lãnh đạo.

Bác sỹ Đa khoa/
 Bác sỹ dự phòng

1

10

Khoa YTCC và Dinh dưỡng - ATTP

ĐGL10
(HĐNN03)

Phụ trách chương trình hoạt động an toàn thực phẩm và một số hoạt động chuyên môn theo sự phân công của lãnh đạo.

Dược sỹ đại học

1

11

Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu

ĐGL11
(HĐNN05)

- Cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống hồi sức cấp cứu tại các khoa trong đơn vị hoặc tuyến dưới.

Bác sỹ đa khoa

1

12

Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu

ĐGL12
(HĐNN05)

Thực hiện khẩn trương y lệnh, theo dõi, chăm sóc người bệnh toàn diện; phát hiện những diễn biến bệnh lý bất thường của người bệnh để xử trí kịp thời.

Bác sỹ đa khoa

1

13

Khoa Nội – Nhi – Nhiễm

ĐGL13
(HĐNN07)

Chăm sóc người bệnh, sơ cấp cứu và thực hiện một số nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo

Cao đẳng điều dưỡng trở lên

2

15

Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng

ĐGL14
(HĐNN05)

Khám chữa bệnh bằng YHCT, chăm sóc bệnh nhân và thực hiện một số nhiệm vụ theo chuyên môn. Phụ trách công tác PHCN-VLTL, chăm sóc bệnh nhân

Bác sỹ YHCT

2

16

Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK

ĐGL15
(HĐNN05)

Khám, cấp cứu, điều trị, phẫu thuật các bệnh lý ngoại khoa.

Bác sỹ chuyên khoa I Ngoại

1

II

Tuyến xã huyện Đắk Glong

3

18

Trạm Y tế xã Đắk Plao

ĐGL16
(HĐNN14)

Phụ trách phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng chương trình mục tiêu y tế và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác.

Cao đẳng điều dưỡng trở lên

1

19

Trạm Y tế xã Quảng Sơn

ĐGL17
(HĐNN18)

Phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh, các bệnh không lây nhiễm, phòng chống tai nạn thương tích, sức khỏe cộng đồng và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác.

Cử nhân Y tế công cộng

1

20

Trạm Y tế xã Quảng Hòa

ĐGL18
(HĐNN14)

Phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng chương trình mục tiêu y tế và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác.

Cao đẳng điều dưỡng trở lên

1

*****

Phụ lục 6: MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ GIA NGHĨA

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế)

Stt

Khoa, phòng, bộ phận


VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn

Số lượng cần tuyển

Điều kiện

I

Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa

2

1

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Dân số

GN1
(HĐNN05)

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản: khám bệnh chuyên ngành sản phụ khoa, nam khoa, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, vị thành niên và thực hiện các thủ thuật sản khoa.

Bác sĩ đa khoa

1

Ưu tiên người đồng bào Dân tộc thiểu số

2

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

GN2
(HTPV03)

Phụ trách Công nghệ thông tin; Tham mưu công tác Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

Cử nhân Công nghệ thông tin

1

Ưu tiên người đồng bào Dân tộc thiểu số

II

Trạm Y tế xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa

2

3

Trạm Y tế xã Đăk Nia

GN3
(HĐNN12)

Thực hiện công tác khám bệnh, kê đơn, Phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng

Bác sĩ đa khoa

1

Ưu tiên người đồng bào Dân tộc thiểu số

4

GN4
(HĐNN12)

Phụ trách phòng chống dịch bệnh, sức khỏe cộng đồng, truyền thông giáo dục sức khỏe kiêm nhiệm công tác khám bệnh, kê đơn

Bác sĩ đa khoa

1

Ưu tiên người đồng bào Dân tộc thiểu số

TỔNG CỘNG

4

*****

Phụ lục 7: MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG NÔ

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế)

STT

Vị trí tuyển dụng

Mã VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Số lượng cần tuyển

Ghi chú

1

Khoa Khám - Liên chuyên khoa

KRO1
(HĐNN07)

- Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe: Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh; Tham gia xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu và thực hiện truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; Tổ chức đánh giá công tác truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe;
- Tổ chức, thực hiện quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao;

Cử nhân Điều dưỡng

1

2

Khoa HSCC Nội  - Nhi- Nhiễm

KRO2
(HĐNN05)

Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, thực hiện nghiêm Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Quy chế công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quy định y đức, Quy chế giao tiếp ứng xử… Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào đơn vị điều trị nội trú; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị

Bác sỹ đa khoa

1

3

Khoa Ngoại tổng hợp

KRO3
(HĐNN05)

Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, thực hiện nghiêm quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Quy chế công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quy định y đức, Quy chế giao tiếp ứng xử… Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào đơn vị điều trị nội trú;

Bác sỹ đa khoa

2

4

Trạm Y tế xã Quảng Phú

KRO4
(HĐNN15)

- Xây dựng tủ thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, có kế hoạch quản lý các nguồn thuốc; xây dựng phát triển thuốc nam, kết hợp ứng dụng y học dân tộc trong phòng và chữa bệnh;
'- Phát hiện và báo cáo kịp thời bệnh dịch, ổ dịch, tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ gây dịch, bệnh đối với sức khỏe cộng đồng; Tham gia tổ chức phòng chống dịch, bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng;

Đai học Dược

1

5

Trạm Y tế xã Đức Xuyên

KRO5
(HĐNN15)

- Xây dựng tủ thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, có kế hoạch quản lý các nguồn thuốc; xây dựng phát triển thuốc nam, kết hợp ứng dụng y học dân tộc trong phòng và chữa bệnh;
- Phát hiện và báo cáo kịp thời bệnh dịch, ổ dịch, tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ gây dịch, bệnh đối với sức khỏe cộng đồng; Tham gia tổ chức phòng chống dịch, bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng;

- Phụ trách công tác dân số

Cao đẳng Dược trở lên

1

6

Trạm Y tế xã Đức Xuyên

KRO6
(HĐNN16)

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong khoa và tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ định điều trị, theo dõi, xét nghiệm, chăm sóc của các bác sĩ điều trị; Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng trạm và trước pháp luật về công tác sơ cứu - cấp cứu, truyền thông và phối hợp trong chăm sóc và điều trị cho người bệnh; Chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra kỹ thuật điều dưỡng và phục hồi chức năng cơ bản, kỹ thuật chăm sóc sản khoa, chăm sóc sơ sinh thiết yếu và chuyên sâu, kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn; Lập kế hoạch và đề xuất danh mục thuốc, thiết bị y tế phù hợp với thực tế công việc; Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

 Cao đẳng hộ sinh trở lên

1

7

Trạm Y tế xã Đức Xuyên

KRO7
(HĐNN12)

. Thực hiện các nhiệm vụ khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã; Xây dựng tủ thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, có kế hoạch quản lý các nguồn thuốc; xây dựng phát triển thuốc nam, kết hợp ứng dụng y học dân tộc trong phòng và chữa bệnh;
- Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường liên quan đến y học cổ truyền cho nhân dân tại trạm y tế.

Bác sỹ Y học cổ truyền

1

8

Trạm Y tế xã Nam Xuân

KRO8
(HĐNN12)

 - Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại trạm y tế.
- Phát hiện và báo cáo kịp thời bệnh dịch, ổ dịch, tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ gây dịch, bệnh đối với sức khỏe cộng đồng; Tham gia tổ chức phòng chống dịch, bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng;

Bác sỹ đa khoa

1

9

Trạm Y tế xã Tân Thành

KRO9
(HĐNN12)

 - Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại trạm y tế.
- Phát hiện và báo cáo kịp thời bệnh dịch, ổ dịch, tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ gây dịch, bệnh đối với sức khỏe cộng đồng; Tham gia tổ chức phòng chống dịch, bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng; Quản lý các chỉ số sức khỏe, quản lý thai, quản lý bệnh nhân mãn tính theo chỉ định của bác sĩ tại cộng đồng và tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật;

Bác sỹ đa khoa

1

 Tổng cộng

10

*****

Phụ lục 8: MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ TUY ĐỨC

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế)

Stt

Khoa, phòng, bộ phận

Mã VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn

Số lượng cần tuyển

Ghi chú

I

Tuyến huyện

15

1

Khoa Dược - TTB-VTYT

TĐ1
(HĐNN09)

  Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa);
 Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu; Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị; Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong đơn vị;
 Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong đơn vị;

Đại học dược

1

2

Khoa Y tế công cộng - dinh dưỡng-ATTP

TĐ2
(HDDNN05)

- Thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; quản lý sức khỏe và đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe tại cộng đồng;
- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn về y tế dự phòng:  An toàn thực phẩm, tế công cộng và dinh dưỡng, truyền thông giáo dục sức khỏe, quản lý các chương trình mục tiêu y tế - dân số, các dự án y tế; Theo dõi, giám sát, phát hiện, đánh giá, kiểm soát và khống chế; Thực hiện biện pháp kiểm soát và khống chế dịch bệnh, tác nhân truyền nhiễm gây dịch nhất là ổ dịch bệnh mới phát sinh; Phòng chống bệnh không lây nhiễm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Khám, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu; Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tiêm chủng; Khám, tư vấn và điều trị dự phòng theo quy định;

Bác sĩ đa khoa

1

3

Khoa Y tế công cộng - dinh dưỡng-ATTP

TĐ3
(HĐNN03)

 Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn an toàn thực phẩm; Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức, nhân dân trên địa bàn huyện; Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện;
 Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện;Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

Đại học công nghệ thực phẩm

1

4

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

TĐ4
(HĐNN05)

- Thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; quản lý sức khỏe và đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe tại cộng đồng;
- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn về y tế dự phòng: Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS, phòng chống bệnh không lây nhiễm, quản lý các chương trình mục tiêu y tế - dân số, các dự án y tế; Khám, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu; Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tiêm chủng; Khám, tư vấn và điều trị dự phòng theo quy định;

Bác sĩ đa khoa

1

5

Phòng Hành chính - Kế toán

TĐ5
(HTPV02)

 Xây dựng dự toán thu - chi ngân sách hàng năm của đơn vị. Kiểm soát các khoản thanh toán; Tham gia công tác đấu thầu, mua sắm, xây dựng cơ bản theo đúng quy định;
 Lập báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán và các báo cáo khác theo đúng quy định. Tổng hợp quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách cấp, nguồn thu dịch vụ;
 Phối hợp kiểm kê thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm; đối chiếu số liệu nhập – xuất vật tư, hóa chất, sinh phẩm với Khoa Dược vật tư y tế làm cơ sở quyết toán; Thực hiện kiểm kê tài sản, quản lý tài sản, mở sổ theo dõi và hạch toán tăng giảm tài sản toàn đơn vị; Thực hiện ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán các khoản phải thu, phải trả chính xác kịp thời;

Đại học tài chính/ Đại học kế toán

1

6

Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu

TĐ6
(HĐNN05)

Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Quy chế công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quy định y đức, Quy chế giao tiếp ứng xử… Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào đơn vị điều trị nội trú; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị;

Bác sĩ đa khoa

2

7

Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu

TĐ7
(HĐNN07)

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong khoa và tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ định điều trị, theo dõi, xét nghiệm, chăm sóc của các bác sĩ điều trị; Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về công tác sơ cứu - cấp cứu, truyền thông và phối hợp trong chăm sóc và điều trị cho người bệnh;

Cao đẳng điều dưỡng trở lên

1

8

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

TĐ8
(HĐNN05)

Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Quy chế công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quy định y đức, Quy chế giao tiếp ứng xử…

Bác sĩ đa khoa

2

9

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

TĐ9
(HĐNN06)

Khám và chữa một số bệnh thông thường bằng y học cổ truyền, đồng thời kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại; Áp dụng y học cổ truyền và đặc biệt là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc trong công tác chăm sóc sức khoẻ người dân; Thừa kế các phương pháp, các kinh nghiệm, và các bài thuốc chữa bệnh bằng y học cổ truyền dân gian;

Bác sĩ Y học cổ truyền

1

10

Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa

TĐ10
(HĐNN 05)

Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị; Tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở theo sự phân công của Giám đốc và Trưởng khoa; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện theo quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện;

Bác sĩ gây mê hồi sức trở lên

1

11

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

TĐ11
(HĐNN05)

Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị; Kiểm tra định kỳ hằng ngày các chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi của người bệnh, các chỉ định không còn phù hợp với tình trạng bệnh phải được đình chỉ ngay, kiểm tra vệ sinh cá nhân người bệnh đồng thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe;

Bác sĩ chuyên khoa I Sản

1

12

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

TĐ12
(HĐNN08)

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong khoa và tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ định điều trị, theo dõi, xét nghiệm, chăm sóc của các bác sĩ điều trị; Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng khoa và Hộ sinh trưởng, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về công tác sơ cứu - cấp cứu, truyền thông và phối hợp trong chăm sóc và điều trị cho người bệnh;

Cao đẳng hộ sinh trở lên

2

Tổng cộng

15

*****

Phụ lục 9: MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ CƯ JÚT

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế)

Stt

Vị trí dự tuyển

Mã VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Số lượng cần tuyển

Ghi chú

1

Phòng Hành chính - Kế toán

CJ1
(HTPV02)

 Theo dõi thu - chi từ các nguồn viện phí, BHYT, dịch vụ; Ký kết hợp đồng mua bán thanh lý hợp đồng thuốc, VTYT; Theo dõi việc trích lập quỹ và sử dụng các quỹ; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo thuế; Theo dõi tình hình tăng giảm TS, kiểm kê TS; Theo dõi mua sắm, sửa chữa các TS lớn; Nhập TS vào phần mềm QLCS; Chi thanh toán các khoản chi thường xuyên; Thanh toán tất cả các khoản chi của trạm y tế; Giải quyết chế độ cho CBCNVC; Thanh quyết toán phép, công tác phí; Tổng hợp và quyết toán KP KCB người nghèo.

Cử nhân Kế toán

2

2

Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

CJ2
(HĐNN05)

Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Quy chế công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quy định y đức, Quy chế giao tiếp ứng xử… Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào đơn vị điều trị nội trú; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị;

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

3

Khoa Ngoại - CSSKSS

CJ3
(HĐNN05)

Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Quy chế công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quy định y đức, Quy chế giao tiếp ứng xử… Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào đơn vị điều trị nội trú; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị;

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

4

Khoa Khám - Cấp cứu - Liên chuyên khoa

CJ4
(HĐNN05)

Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Quy chế công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quy định y đức, Quy chế giao tiếp ứng xử… Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào đơn vị điều trị nội trú; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị;

Bác sĩ đa khoa trở lên

2

5

Trạm Y tế xã Cư Knia

CJ5
(HĐNN12)

Tham gia khám và điều trị; Tham gia Tiêm chủng mở rộng; Tham gia quản lý các bệnh không lây (Ung thư, Tăng huyết áp, gian, qua Đái tháo đường); Truyền thông giáo dục sức khoẻ; Tham gia phòng chống dịch bệnh; Thực hiện nhiệm vụ khác.

Bác sĩ đa khoa trở lên

1

6

Trạm Y tế xã Ea Pô

CJ6
(HĐNN12)

Tham gia khám và điều trị; Tham gia Tiêm chủng mở rộng; Tham gia quản lý các bệnh không lây (Ung thư, Tăng huyết áp, gian, qua Đái tháo đường); Truyền thông giáo dục sức khoẻ; Tham gia phòng chống dịch bệnh; Thực hiện nhiệm vụ khác.

Bác sĩ đa khoa trở lên

1

Tổng cộng

10

*****

Phụ lục 10: MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮK R’LẤP

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế)

STT

Vị trí tuyển dụng

Bổ sung mã VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Số lượng cần tuyển

Ghi chú

Tổng cộng cần tuyển dụng

76

1

Phòng Hành chính - Kế toán

ĐRL1
(HTPV02)

- Thực hiện kê khai, báo cáo và quyết toán các khoản thuế của đơn vị; Tổ chức thu và hạch toán nguồn thu viện phí, thu Bảo hiểm y tế, thu dịch vụ theo đúng quy định.

Cao đẳng Kế toán

1

2

Phòng Hành chính - Kế toán

ĐRL2
(HTPV02)

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước. Kiểm tra việc quản lý sử dụng các loại vật tư, tài sản của đơn vị, kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, kỷ luật thanh toán công nợ. Thực hiện thu, chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán; Kiểm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi; Tổ chức thu và hạch toán nguồn thu viện phí, thu Bảo hiểm y tế, thu dịch vụ theo đúng quy định

Cử nhân Kế toán 

4

3Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng

ĐRL3
(HTPV03)

- Hướng dẫn các khoa, phòng, trạm y tế lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của đơn vị; Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch Quy chế đơn vị; Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong đơn vị và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên; Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị; Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng, trạm y tế trong đơn vị, giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh;
- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyển dưới; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới; Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước.

Bác sỹ chuyên Khoa I

2

4Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng

ĐRL4
(HTPV03)

  - Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Tổ chức công tác thường trực toàn đơn vị. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên
- Tiếp đón, hướng dẫn, điều phối bệnh nhân khám chữa bệnh Ngoại trú;

Cao đẳng Nữ hộ sinh

1

5Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng

ĐRL5
(HTPV04)

 - Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị; Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị tin học cho các khoa, phòng;  Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức đơn vị; Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị; Thực hiện công tác thống kê y tế theo quy định;
- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa đơn vị với Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan; Quản lý, phát triển trang thông tin điện tử (Website) của đơn vị; Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị công nghệ thông tin.

Cao đẳng Hệ thống thông tin quản lý hoặc Cao đẳng Công nghệ thông tin

1

6Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng

ĐRL6
(HTPV03)

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Tổ chức công tác thường trực toàn đơn vị. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên;
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, chỉ đạo tuyến, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện.

Cao đẳng điều dưỡng 

2

7

Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng

ĐRL7
(HĐNN02)

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện về: Vệ sinh an toàn lao động; vệ sinh trường học; phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; sức khỏe cộng đồng; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện;

Cao đẳng Điều dưỡng

1

8

Khoa Khám - Liên chuyên khoa

ĐRL8
(HĐNN07)

- Chăm sóc người bệnh: Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh; Nhận định tình trạng sức khỏe người bệnh và ra chỉ định chăm sóc, theo dõi phù hợp với người bệnh; Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá diễn biến hằng ngày của người bệnh; phát hiện, phối hợp với bác sĩ điều trị xử trí kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh, đưa ra chỉ định về phục hồi chức năng và dinh dưỡng cho người bệnh một cách phù hợp;

Cao đẳng điều dưỡng 

1

9

Khoa Khám - Liên chuyên khoa

ĐRL9
(HĐNN05)

- Thực hiện nghiêm quy chế đơn vị đặc biệt phải chú ý thực hiện Quy chế bệnh viện theo quy định: Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Quy chế công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quy định y đức, Quy chế giao tiếp ứng xử… Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào đơn vị điều trị nội trú;

Bác sỹ đa khoa

1

10

Khoa Khám - Liên chuyên khoa

ĐRL10
(HĐNN08)

- Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe: Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh; Tham gia xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu và thực hiện truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; Tổ chức đánh giá công tác truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; Tổ chức, thực hiện quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao;

Cử nhân Điều dưỡng Sản Phụ Khoa

1

11

Khoa HSCC

ĐRL11
(HĐNN05)

- Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị; Theo dõi sát sao diễn biến bệnh lý của người bệnh nằm lưu tại khoa để xử lý kịp thời; Tham gia thường trực, cấp cứu, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở, công tác nghiên cứu khoa học, dự các hội nghị, hội thảo khoa học theo sự phân công; Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn
- Tham gia công tác thường trực, cấp cứu

Bác sỹ chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

2

12

Khoa HSCC

ĐRL12
(HĐNN05)

- Thực hiện nghiêm quy chế đơn vị đặc biệt phải chú ý thực hiện Quy chế bệnh viện theo quy định: Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Quy chế công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quy định y đức, Quy chế giao tiếp ứng xử… Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào đơn vị điều trị nội trú; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị
-  Tham gia công tác thường trực, cấp cứu.

Bác sỹ đa khoa 

2

13

Khoa HSCC

ĐRL13
(HĐNN07)

- Sơ cứu, cấp cứu: Chuẩn bị sẵn sàng thuốc và phương tiện cấp cứu; Đưa ra chỉ định về chăm sóc; thực hiện kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu và một số kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu chuyên khoa; Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họa; Chăm sóc người bệnh: Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh; Nhận định tình trạng sức khỏe người bệnh và ra chỉ định chăm sóc, theo dõi phù hợp với người bệnh;
- Chăm sóc bệnh nhân Thận nhân tạo

Cao đẳng điều dưỡng trở lên 

6

14

Khoa Nhi

ĐRL14
(HĐNN05)

- Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị; Theo dõi sát sao diễn biến bệnh lý của người bệnh nằm lưu tại khoa để xử lý kịp thời; Tham gia thường trực, cấp cứu, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở, công tác nghiên cứu khoa học, dự các hội nghị, hội thảo khoa học theo sự phân công; Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn. Tham gia công tác thường trực, cấp cứu

Bác sỹ chuyên khoa I Nhi

1

15

Khoa Nhi

ĐRL15
(HĐNN05)

- Kiểm tra định kỳ hằng ngày các chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi của người bệnh Nhi, các chỉ định không còn phù hợp với tình trạng bệnh phải được đình chỉ ngay, kiểm tra vệ sinh cá nhân người bệnh đồng thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe; Hàng ngày cuối giờ làm việc phải ghi vào sổ bàn giao cho Bác sĩ thường trực những người bệnh nặng, những yêu cầu theo dõi và những y lệnh còn lại trong ngày của từng người bệnh;

Bác sỹ đa khoa

1

16

Khoa Nhi

ĐRL16
(HĐNN07)

- Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị: Thực hiện phân cấp chăm sóc người bệnh; Phối hợp với bác sĩ điều trị tổ chức thực hiện công tác chuyển khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện; Hỗ trợ, giám sát và chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng cấp thấp hơn; Tổ chức, thực hiện quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao; Chăm sóc người bệnh Nhi: Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh.

Cao đẳng điều dưỡng trở lên 

6

17

Khoa Ngoại tổng hợp

ĐRL17
(HĐNN07)

- Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị; Theo dõi sát sao diễn biến bệnh lý của người bệnh nằm lưu tại khoa để xử lý kịp thời; Tham gia thường trực, cấp cứu, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở, công tác nghiên cứu khoa học, dự các hội nghị, hội thảo khoa học theo sự phân công của Trưởng khoa và Giám đốc đơn vị; Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp sau: Người bệnh nặng, nguy kịch, người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị nhưng bệnh thuyên chuyển chậm hoặc không có kết quả; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn. Tham gia công tác thường trực, cấp cứu

Bác sỹ chuyên khoa I Chấn thương chỉnh hình hoặc Ngoại tổng quát

2

18

Khoa Ngoại tổng hợp

ĐRL18
(HĐNN05)

- Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị: Thực hiện phân cấp chăm sóc người bệnh; Phối hợp với bác sĩ điều trị tổ chức thực hiện công tác chuyển khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện; Hỗ trợ, giám sát và chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng cấp thấp hơn; Tổ chức, thực hiện quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao; Chăm sóc người bệnh Ngoại: Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh.

Điều dưỡng cao đẳng

3

19

Khoa Ngoại tổng hợp

ĐRL19
(HĐNN07)

 - Chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của bác sỹ gây mê - hồi sức; Thông báo cho bác sỹ gây mê - hồi sức và điều dưỡng viên trưởng của khoa khi có vấn đề cần giải quyết; Chuẩn bị thuốc, phương tiện gây mê - hồi sức, kiểm tra tên, tuổi người bệnh và vị trí phẫu thuật, lập đường truyền ngoại vi, lấy máu xét nghiệm, kiểm tra nhóm máu, theo dõi người bệnh, ghi chép theo biểu mẫu gây mê - hồi sức và các tài liệu khác liên quan đến trường hợp phẫu thuật, thủ thuật; Kiểm tra trước khi truyền máu và chế phẩm máu theo quy định. Thực hiện y lệnh trực tiếp và ghi chép lại đầy đủ vào hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu của bác sỹ trong cuộc phẫu thuật.

Cao đẳng điều dưỡng gây mê hồi sức trở lên

2

20

Khoa CSSKSS

ĐRL20
(HĐNN05)

- Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị; Theo dõi sát sao diễn biến bệnh lý của người bệnh nằm lưu tại khoa để xử lý kịp thời; Tham gia thường trực, cấp cứu, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở, công tác nghiên cứu khoa học, dự các hội nghị, hội thảo khoa học theo sự phân công; Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp sau: Người bệnh nặng, nguy kịch, người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị nhưng bệnh thuyên chuyển chậm hoặc không có kết quả; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn. Tham gia công tác thường trực, cấp cứu

Bác sỹ chuyên khoa I Sản phụ khoa

1

21

Khoa CSSKSS

ĐRL21
(HĐNN05)

- Thực hiện nghiêm quy chế đơn vị đặc biệt phải chú ý thực hiện Quy chế bệnh viện theo quy định: Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị;Tham gia thường trực, cấp cứu, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở, công tác nghiên cứu khoa học, dự các hội nghị, hội thảo khoa học theo sự phân công của Trưởng khoa và Giám đốc đơn vị; Kiểm tra định kỳ hằng ngày các chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi của người bệnh, các chỉ định không còn phù hợp với tình trạng bệnh phải được đình chỉ ngay, kiểm tra vệ sinh cá nhân người bệnh đồng thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe.

Bác sỹ đa khoa 

1

22

Khoa CSSKSS

ĐRL22
(HĐNN08)

- Chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ: Khám và nhận định tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ, xác định vấn đề ưu tiên cần chăm sóc của từng đối tượng; Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh; Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc ghi chép hồ sơ theo quy định; Lập kế hoạch và đề xuất danh mục thuốc, thiết bị y tế phù hợp với thực tế công việc; tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra việc bảo quản thuốc và trang thiết bị y tế;

Hộ sinh
cao đẳng

2

23

Khoa Dược - TTB- Vật tư y tế

ĐRL23
(HĐNN09)

 - Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu; Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị; Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong đơn vị; Tham gia hội chẩn khi có yêu cầu; Xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn về công tác dược như: kiểm nghiệm, bào chế, hóa sinh, dược liệu và cấp phát thuốc; Tham gia hoặc chủ trì xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm

Dược sỹ đại học 

5

24

Khoa Dược - TTB- Vật tư y tế

ĐRL24
(HĐNN09)

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu;
- Dự trù, cấp phát và bảo quản thuốc thông thường, hóa chất, nguyên liệu trong phạm vi nhiệm vụ được giao; Quản lý, theo dõi việc nhập vật tư y tế, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu; Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế. Kiểm nhập vật tư, hóa chất tại đơn vị.

Dược sĩ cao đẳng

3

25

Khoa Dược - TTB- Vật tư y tế

ĐRL25
(HĐNN09)

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy; Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước; Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm, thay thế, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn và thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị. Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước; Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời; Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy định.

Đại học chuyên ngành điện tử, điện tử y sinh, Kỹ sư công nghệ kỹ thuật hóa học

1

26

Khoa XN-CĐHA

ĐRL26
(HĐNN05)

- Tiếp đón, hướng dẫn người bệnh và thực hiện các kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng theo chỉ định. Trực tiếp tham mưu xây dựng quy trình kỹ thuật, phát triển và thực hiện các danh mục kỹ thuật mới.  Tham gia trực gác, đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt chuyên môn theo quy chế của đơn vị.  Theo dõi giám sát, sử dụng phần mềm quản lý KCB. Phối hợp với nhân viên y tế trong khoa hoàn thành mọi thủ tục hồ sơ do mình phụ trách. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn…

Bác sỹ đa khoa

2

27

Khoa XN-CĐHA

ĐRL27
(HĐNN10)

- Tổ chức, thực hiện hoạt động chuyên môn theo nhiệm vụ được giao; Lập kế hoạch quản lý, định kỳ kiểm kê, báo cáo về việc quản lý sử dụng trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, thuốc của khoa hoặc của đơn vị trong lĩnh vực y học; Sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại của chuyên ngành; bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản; Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm về chuyên môn của viên chức kỹ thuật y ở cấp thấp hơn trong phạm vi được giao. Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn; phối hợp thực hiện các kỹ thuật phức tạp khi được phân công. Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị: Thông báo kịp thời chỉ số, hình ảnh liên quan đến người bệnh cho bác sĩ điều trị; đề xuất tiến hành một số kỹ thuật khác giúp chẩn đoán và điều trị trường hợp cần thiết.

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học

1

28

Khoa XN-CĐHA

ĐRL28
(HĐNN10)

- Thực hiện chuyên môn kỹ thuật y: Chủ trì, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y
- Quản lý hoạt động chuyên môn: Tổ chức, thực hiện hoạt động chuyên môn theo nhiệm vụ được giao; Lập kế hoạch quản lý, định kỳ kiểm kê, báo cáo về việc quản lý sử dụng trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, thuốc của khoa hoặc của đơn vị trong lĩnh vực y học; Sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại của chuyên ngành; bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản

Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học

2

29

Khoa XN-CĐHA

ĐRL29
(HĐNN10)

-Quản lý hoạt động chuyên môn: Tổ chức, thực hiện hoạt động chuyên môn theo nhiệm vụ được giao; Sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại của chuyên ngành; bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản; Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm về chuyên môn của viên chức kỹ thuật y ở cấp thấp hơn trong phạm vi được giao; Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn; phối hợp thực hiện các kỹ thuật phức tạp khi được phân công; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị: Thông báo kịp thời chỉ số, hình ảnh liên quan đến người bệnh cho bác sĩ điều trị; đề xuất tiến hành một số kỹ thuật khác giúp chẩn đoán và điều trị trường hợp cần thiết

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học

1

30

Khoa XN-CĐHA

ĐRL30
(HĐNN10)

- Quản lý hoạt động chuyên môn: Tổ chức, thực hiện hoạt động chuyên môn theo nhiệm vụ được giao; Sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại của chuyên ngành; bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản; Tổ chức thực hiện, giám sát. Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị: Thông báo kịp thời chỉ số, hình ảnh liên quan đến người bệnh cho bác sĩ điều trị; đề xuất tiến hành một số kỹ thuật khác giúp chẩn đoán và điều trị trường hợp cần thiết

Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học

3

31

Khoa Nội - Truyền nhiễm

ĐRL31
(HĐNN05)

- Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị; Theo dõi sát sao diễn biến bệnh lý của người bệnh nằm lưu tại khoa để xử lý kịp thời; Tham gia thường trực, cấp cứu, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở, công tác nghiên cứu khoa học, dự các hội nghị, hội thảo khoa học theo sự phân công; Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, nhiệm vụ chuyên môn. Tham gia công tác thường trực, cấp cứu

Bác sỹ chuyên khoa I Nội Tiết Niệu hoặc Nội tổng quát

2

32

Khoa Nội - Truyền nhiễm

ĐRL32
(HĐNN05)

- Thực hiện nghiêm quy chế đơn vị đặc biệt phải chú ý thực hiện Quy chế bệnh viện theo quy định: Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Quy chế công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn; Quy định y đức, Quy chế giao tiếp ứng xử… Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào đơn vị điều trị nội trú; Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị

Bác sỹ đa khoa

1

33

Khoa Nội - Truyền nhiễm

ĐRL33
(HĐNN07)

- Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị: Thực hiện phân cấp chăm sóc người bệnh; Phối hợp với bác sĩ điều trị tổ chức thực hiện công tác chuyển khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện; Hỗ trợ, giám sát và chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng cấp thấp hơn; Tổ chức, thực hiện quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao; Chăm sóc người bệnh Nội: Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh.

Cao đẳng điều dưỡng

4

34

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

ĐRL34
(HĐNN11)

- Khử khuẩn, tiệt khuẩn và cung cấp dụng cụ y tế vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị; Tham mưu việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn của đơn vị; Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm: Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời;

Đại học ngành chuyên ngành y; Kỹ sư công nghệ môi trường

1

35

Trạm Y tế xã Kiến Thành

ĐRL35
(HĐNN12)

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh tại trạm Y tế; Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh xã hội, quản lý chương trình y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; Thực hiện biện pháp kiểm soát và khống chế dịch bệnh, tác nhân truyền nhiễm gây dịch nhất là ổ dịch bệnh mới phát sinh; Phòng chống bệnh không lây nhiễm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tham gia quản lý, chăm sóc tại cộng đồng; Khám, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu; Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tiêm chủng; Khám, tư vấn và điều trị dự phòng theo quy định; Phụ trách các chương trình mục tiêu y tế - dân số;

Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sỹ Y học cổ truyền

1

Ưu tiên người Dân tộc thiểu số

36

Trạm Y tế Nhân Cơ

ĐRL36
(HĐNN12)

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh tại trạm Y tế; Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh xã hội, quản lý chương trình y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; Thực hiện biện pháp kiểm soát và khống chế dịch bệnh, tác nhân truyền nhiễm gây dịch nhất là ổ dịch bệnh mới phát sinh; Phòng chống bệnh không lây nhiễm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tham gia quản lý, chăm sóc tại cộng đồng; Khám, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu; Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tiêm chủng; Khám, tư vấn và điều trị dự phòng theo quy định; Phụ trách các chương trình mục tiêu y tế - dân số;

Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sỹ Y học cổ truyền

1

Ưu tiên người Dân tộc thiểu số

37

Trạm Y tế thị trấn Kiến Đức

ĐRL37
(HĐNN12)

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh tại trạm Y tế; Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh xã hội, quản lý chương trình y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; Thực hiện biện pháp kiểm soát và khống chế dịch bệnh, tác nhân truyền nhiễm gây dịch nhất là ổ dịch bệnh mới phát sinh; Phòng chống bệnh không lây nhiễm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tham gia quản lý, chăm sóc tại cộng đồng; Khám, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu; Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tiêm chủng; Khám, tư vấn và điều trị dự phòng theo quy định; Phụ trách các chương trình mục tiêu y tế - dân số;

Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sỹ Y học cổ truyền

1

Ưu tiên người Dân tộc thiểu số

38

Trạm Y tế xã Đắk Ru

ĐRL38
(HĐNN12)

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh tại trạm Y tế; Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh xã hội, quản lý chương trình y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; Thực hiện biện pháp kiểm soát và khống chế dịch bệnh, tác nhân truyền nhiễm gây dịch nhất là ổ dịch bệnh mới phát sinh; Phòng chống bệnh không lây nhiễm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tham gia quản lý, chăm sóc tại cộng đồng; Khám, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu; Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tiêm chủng; Khám, tư vấn và điều trị dự phòng theo quy định; Phụ trách các chương trình mục tiêu y tế - dân số;

Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sỹ Y học cổ truyền

1

Ưu tiên người Dân tộc thiểu số

39

Trạm Y tế xã Đạo Nghĩa

ĐRL39
(HĐNN14)

- Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội trên địa bàn xã/phường; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh tại xã/phường;
- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế-dân số, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng/chống bệnh xã hội, tai nạn thương tích, HIV/AIDS; Thực hiện tiêm chủng, tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng dịch vụ; Tham gia phòng chống dịch; Phụ trách các chương trình mục tiêu y tế - dân số theo phân công; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng người bệnh.

Cao đẳng điều dưỡng trở lên

1

Ưu tiên người Dân tộc thiểu số

40

Trạm Y tế xã Đạo Nghĩa

ĐRL40
(HĐNN12)

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh tại trạm Y tế; Thực hiện các nhiệm vụ Phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh xã hội, quản lý chương trình y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe, sức khỏe lao động; Thực hiện biện pháp kiểm soát và khống chế dịch bệnh, tác nhân truyền nhiễm gây dịch nhất là ổ dịch bệnh mới phát sinh; Phòng chống bệnh không lây nhiễm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tham gia quản lý, chăm sóc tại cộng đồng; Khám, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu; Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tiêm chủng; Khám, tư vấn và điều trị dự phòng theo quy định; Phụ trách các chương trình mục tiêu y tế - dân số;

Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sỹ Y học cổ truyền

1

Ưu tiên người Dân tộc thiểu số

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2022 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO