Thời sự Đắk Nông

Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII, năm 2023

BĐN 15/12/2023 09:25

Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII, năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-HĐGBC ngày 14/12/2023 của Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII, năm 2023.

ADQuảng cáo
gaibc2023.jpg

THỂ LỆ
GIẢI BÁO CHÍ TỈNH ĐẮK NÔNG
LẦN THỨ VIII, NĂM 2023

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, thời gian phản ánh

Tác phẩm tham dự Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII, năm 2023 (gọi tắt Giải Báo chí tỉnh) là các tác phẩm báo chí chất lượng cao, phản ánh toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác đối ngoại… của tỉnh Đắk Nông; đã được đăng tải trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

2. Nội dung tác phẩm

a) Tác phẩm báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước; phản ánh kịp thời, trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khuyến khích các tác phẩm báo chí biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

b) Không xét tác phẩm báo chí có yếu tố hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn...).

II. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI

1. Tác giả, nhóm tác giả

a) Là công dân Việt Nam có phẩm chất, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, không vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm các quy định của Luật Báo chí và các quy định khác liên quan, có tác phẩm báo chí đáp ứng về phạm vi, thời gian, nội dung tác phẩm quy định tại phần I.

b) Mỗi tác giả, nhóm tác giả được tham dự tối đa 02 tác phẩm báo chí, không giới hạn loại hình, thể loại báo chí.

2. Tác phẩm

a) Tác phẩm báo chí phản ánh về tỉnh Đắk Nông đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trong nước từ ngày 01/01/2023 -31/12/2023.

b) Tác phẩm báo chí đã được trao giải tại cuộc thi Giải Báo chí Quốc gia và các cuộc thi khác về báo chí trong khoảng thời gian tổ chức Giải Báo chí tỉnh vẫn được gửi tham dự Giải.

c) Tác phẩm đã được đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được thực hiện trước năm xét giải mà chưa tham dự thì được gộp vào các kỳ sau (trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 - 31/12/2023) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải.

d) Tác phẩm tham dự giải không có tranh chấp về bản quyền, đảm bảo các vấn đề sở hữu quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

đ) Các tác phẩm tham dự Giải phải gửi kèm đường link tác phẩm và kèm theo tác phẩm (ghi USB đối với tác phẩm Truyền hình, Phát thanh; bản in, chụp phải sạch, đẹp, rõ ràng đối với báo in, báo điện tử, ảnh báo chí)

2.1. Loại hình, thể loại

a) Loại hình Báo in gồm các thể loại: Phản ánh, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.

b) Loại hình Báo nói (phát thanh) gồm các thể loại: Phản ánh, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chương trình tổng hợp, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký.

c) Loại hình Báo hình (truyền hình) gồm các thể loại: Phóng sự, ký sự, bình luận, tọa đàm, phim tài liệu, chương trình tổng hợp.

d) Loại hình Báo Điện tử gồm các thể loại: Phản ánh, bình luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, E-magazine, Longfrom và các sản phẩm báo điện tử hiện đại khác.

f) Loại hình Ảnh Báo chí gồm: Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh.

2.2. Hình thức thể hiện

a) Đối với loại hình Báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên phản ánh về một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

b) Đối với loại hình Báo nói (phát thanh): Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ; âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

c) Đối với loại hình Báo hình (truyền hình): Chất lượng kỹ thuật đạt chuẩn full HD trở lên; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

d) Đối với loại hình Báo Điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử, không xét những tác phẩm lấy từ Báo in; thể hiện được đặc trưng của Báo Điện tử. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, phản ánh về cùng một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

đ) Đối với loại hình Ảnh Báo chí: Tác phẩm ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản. Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu

a) Giải báo chí được trao cho 05 loại hình báo chí gồm: Báo in, Báo hình, Báo nói, Báo Điện tử và Ảnh Báo chí.

b) Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải A, Giải B, Giải C và Giải Khuyến khích.

Mỗi loại hình báo chí được xét tối đa: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích. Cụ thể như sau:

TT
Loại hình
Cơ cấu giải thưởng
Giải A
Giải B
Giải C
Giải Khuyến khích
1
Báo in
01
02
03
05
2
Phát thanh
01
02
03
05
3
Truyền hình
01
02
03
05
4
Báo điện tử
01
02
03
05
5
Ảnh báo chí
01
02
03
05
Cộng
05
10
15
25
Tổng số giải
55 giải thưởng

2. Mức chi tiền thưởng

Hội đồng Giải Báo chí Đắk Nông sẽ thông báo chính thức mức tiền thưởng cho các giải trước thời gian trao Giải 15 ngày.

IV. CÁC BƯỚC TUYỂN CHỌN

1. Vòng 1 (tuyển chọn): Cơ quan tiến hành là các chi hội nhà báo thuộc Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Ban Thư ký các chi hội nhà báo tiếp nhận tác phẩm dự Giải và thành lập Hội đồng tuyển chọn (gồm: đại diện Ban Thư ký chi hội nhà báo, đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí) để tuyển chọn tác phẩm có chất lượng và tổng hợp gửi về Hội đồng Giải Báo chí tỉnh (qua Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh).

Hồ sơ dự Giải, gồm:

- Tác phẩm báo chí (quy định tại Mục II: ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI);

- Biên bản tuyển chọn;

- Danh sách tác giả, nhóm tác giả và tác phẩm dự Giải (có chữ ký, con dấu xác nhận của lãnh đạo cơ quan báo chí nơi tác giả, nhóm tác giả đang công tác)

Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII, năm 2023 (Hội đồng Giải Báo chí tỉnh) không nhận tác phẩm của cá nhân là hội viên, nhà báo đang sinh hoạt tại các chi hội nhà báo thuộc Hội Nhà báo tỉnh chưa qua vòng 1.

2. Vòng 2 (sơ khảo): Do Hội đồng chấm Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII, năm 2023 (Hội đồng chấm Giải) thuộc Hội đồng Giải Báo chí tỉnh chấm chọn.

3. Vòng 3 (chung khảo): Do Hội đồng Giải Báo chí tỉnh xét chọn.

V. THỜI HẠN TUYỂN CHỌN

1. Thời hạn tuyển chọn (vòng 1)

- Đối với tác phẩm của tác giả là phóng viên, nhà báo, cộng tác viên thì tác giả lập hồ (theo quy định tại Mục II: ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI), có xác nhận của thủ trưởng đơn vị + kèm tờ khai tác giả;

- Đối với tác phẩm của cá nhân là hội viên, nhà báo đang sinh hoạt tại các Chi hội Nhà báo thuộc Hội Nhà báo tỉnh: Ban Thư ký các Chi hội Nhà báo hoàn thành công tác tuyển chọn tác phẩm và gửi về Hội đồng Giải Báo chí tỉnh (qua Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh để tổng hợp);

Tác phẩm gửi trực tiếp về địa chỉ sau: Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông, số 82, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại liên hệ: 0987.66.55.64 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông.

Thời hạn nhận các tác phẩm dự Giải Báo chí tỉnh: đến hết ngày 15/02/2024 (theo dấu Bưu điện).

2. Thời hạn tuyển chọn Sơ khảo (vòng 2)

Hội đồng chấm Giải Báo chí tỉnh tổ chức chấm và xét chọn từ ngày 16/02/2024 - 30/4/2024.

3. Thời hạn tuyển chọn chung khảo (vòng 3)

Hội đồng Giải Báo chí tỉnh tổ chức chấm và xét chọn từ ngày 02/5/2024 - 30/5/2023.

3. Trao giải

Hội đồng Giải Báo chí tỉnh phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức trao Giải, gồm Giấy chứng nhận, tiền thưởng cho các tác phẩm đạt Giải vào dịp 99 năm Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

4. Sử dụng phẩm

Tác phẩm đạt Giải Báo chí tỉnh sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những tác phẩm chất lượng cao sẽ được tuyển chọn tham gia Giải Báo chí Quốc gia hàng năm. Những tác phẩm không đạt Giải Báo chí tỉnh, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh không gửi trả lại cho tác giả, nhóm tác giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII, năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO