Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp Chuyên đề thứ 6

Nguyễn Hiền| 07/11/2022 18:02

Chiều 7/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh họp thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết) trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì.

ADQuảng cáo

Đồng chí Bùi Huy Thành đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa lại những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp nhằm hoàn thiện Dự thảo trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Qua xem xét, thảo luận, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị, về thời gian thực hiện, cơ quan soạn thảo nghiên cứu thực hiện hỗ trợ từ giai đoạn 2022-2025 (thay vì hỗ trợ từ giai đoạn 2022-2024), để bảo đảm phù hợp nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 546.

ADQuảng cáo

Tại điểm C, khoản 1, Điều 1 của dự thảo nghị quyết về hỗ trợ nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, nhưng theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2021 chưa phát sinh đối tượng. Do đó, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo điều tra, rà soát năm 2022, từ đó tính toán dự kiến kinh phí thực hiện cụ thể nhằm bảo đảm nghị quyết ban hành sát với thực tế.

Để thực hiện đúng chủ trương việc khuyến khích sự tham gia của người dân, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào ngân sách hỗ trợ, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, xem xét cân đối nguồn lực để thực hiện các mức hỗ trợ tương ứng với các nhóm đối tượng trong giai đoạn 2022-2025. Trong đó, hỗ trợ 20% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ 15% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người thuộc gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ 10% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Huy Thành nhấn mạnh, việc trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp với pháp luật hiện hành, cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trong Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp Chuyên đề thứ 6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO