Thẩm quyền xử lý kỷ luật Phó Trưởng ban HĐND huyện

04/05/2023 14:08
Theo dõi Báo Đắk Nông trên

Bà Cẩm Nhân (Quảng Ninh) hỏi, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử thì có thẩm quyền xử lý kỷ luật, vậy Phó Trưởng ban của HĐND huyện thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của cơ quan nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo nội dung Điểm b Khoản 6 Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 2/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tổng hợp, lập danh sách cụ thể ủy viên của Ban mình để Trưởng ban trình Thường trực HĐND ban hành nghị quyết phê chuẩn danh sách ủy viên của từng Ban.

Theo đó, chức danh Phó Trưởng ban HĐND cấp huyện cũng do Thường trực HĐND cấp huyện phê chuẩn kết quả bầu cử và theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nên chức danh Phó Trưởng ban HĐND huyện thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Thường trực HĐND cùng cấp.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tham-quyen-xu-ly-ky-luat-pho-truong-ban-hdnd-huyen-102230428120321013.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm quyền xử lý kỷ luật Phó Trưởng ban HĐND huyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO