Thẩm quyền duyệt thiết kế và dự toán dự án không có cấu phần xây dựng

07/05/2024 10:49

Địa phương của ông Nguyễn Hữu Hòa (Tây Ninh) đang triển khai thủ tục đầu tư dự án đầu tư trang thiết bị cho 6 Trung tâm y tế tuyến huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã từ nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

ADQuảng cáo

Dự án không có cấu phần xây dựng, có thiết kế hai bước. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đơn vị gặp một số vướng mắc về việc xác định đơn vị chủ trì, thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán dự án triển khai sau khi thiết kế cơ sở như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 40 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14: "b) Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự án".

Theo quy định nêu trên, cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp tỉnh đã chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư trang thiết bị cho 6 Trung tâm y tế tuyến huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư).

Tuy nhiên ở giai đoạn lập hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán của dự án triển khai sau thiết kế cơ sở, các đơn vị có liên quan đang lúng túng trong việc xác định đơn vị có chức năng sẽ chủ trì thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán của dự án làm cơ sở để chủ đầu tư phê duyệt, cụ thể:

Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán dự án:

"Đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, đơn vị có chức năng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với sở quản lý chuyên ngành tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán đầu tư của dự án và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư phê duyệt đối với dự án thiết kế một bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán đối với trường hợp thiết kế hai bước. Việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán được thực hiện đồng thời, không tách riêng thiết kế chi tiết với dự toán".

ADQuảng cáo

Quy định nêu trên chưa nêu cụ thể đơn vị có chức năng sẽ chủ trì thẩm định thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán của dự án (thiết kế bước hai).

Ông Hòa đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về đơn vị sẽ chủ trì thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán của dự án (thiết kế bước hai) và vai trò của chủ đầu tư trong việc thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán của dự án.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chủ đầu tư phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán đối với trường hợp dự án không có cấu phần xây dựng có thiết kế hai bước.

Như vậy, đối với dự án không có cấu phần xây dựng có thiết kế hai bước, Nghị định chỉ quy định về thẩm quyền phê duyệt thiết kế và dự toán, không quy định về cơ quan thẩm định thiết kế và dự toán, do đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có căn cứ để hướng dẫn đối với nội dung nêu trên.

Chinhphu.vn


ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tham-quyen-duyet-thiet-ke-va-du-toan-du-an-khong-co-cau-phan-xay-dung-102240425092516071.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm quyền duyệt thiết kế và dự toán dự án không có cấu phần xây dựng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO