Tax đrăngs rong har txưr nhoz Ninh Thuận

Mẫn Doanh (th)| 12/10/2022 20:46

Tax đrăngs rong har txưr cêv kuôl plơưr đrôngl Phan Rang – Tháp Chàm muôx li 10km môngl trâu făngz Kangz têz, thuôx jos Từ Thiện, xar Phước Dinh, hênhx Thuận Nam.

ADQuảng cáo

Kruô uô si chech-in haz seiz pâuz sâuv tax rong njuôz xaz ntơưv Ninh Thuận trâu thâuv tangs cil nzur haz nuz zuôr pôngz kror

ADQuảng cáo

Chia seiz puv jông gâux ntơưv tax đrăngs rong har txưr, kruô uô si tsuv tuôx txus ntul har txưr thâuv 4h – 9h haz txix 15h – 18h. Thâuv đêx har txưr grêl, maux njuôz ntơưv rong har txưr ntêr pul luôs sâuv poz jêz san hô đangr yangx 500 met, ntêr muôx li 4 km lơưr tax rạn uô trâu kruô uô si saz kâul lais tov shênhv đuôz thiên nhiên jông gâux yangx. Tuôs txus nuôr, kruô tso chêr cênhz thiên nhiên hoang sơ hur saz, tso saz lus tsov shênhv đuôz nghêx thuôx ntơưv chor rong har txưr njuôz xaz haz seiz pâuz chiax nhoz uô nênhx ntơưv pêx xênhv jêx nhoz har txưr.

Mẫn Doanh (th)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tax đrăngs rong har txưr nhoz Ninh Thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO