Tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2013

22/01/2013 16:14

Ngày 22/1, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 đã hoàn thành chương trình đề ra...

Ngày 22/1, sau 2 ngày làm việckhẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểmtra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012, triển khainhiệm vụ năm 2013 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Lê HồngAnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạoHội nghị.


Đồng chí Lê Hồng Anh -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểuchỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: HH)


Hội nghị đã thống nhất đề ra 9nhiệm vụ cụ thể của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷluật trong Đảng năm 2013, đó là:

1. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ươngvà các cấp sẽ nghiêm túc, thẳng thắn rút kinh nghiệm về nhữngkhuyết điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; đánhgiá đúng thực chất chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đề ranhững giải pháp cụ thể, tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí và tácdụng của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

2. Tập trung kiểm tra việc tiếptục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI), trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắcphục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phêbình; việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW và Kế hoạch số 08-KH/TWcủa Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết, gắn với kiểm tra thựchiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnhhọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức thực hiện toàn diệncác nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; tậptrung kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên vi phạm thực hiện nghịquyết, chỉ thị của Đảng về các lĩnh vực: Tư tưởng chính trị, vềcông tác tổ chức cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chứcĐảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội; quản lý vàsử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý sử dụng ngân sách, vốn,xây dựng cơ bản, lĩnh vực ngân hàng, các hoạt động tư pháp. Kiểm tra,giám sát, phát hiện, xử lý những tổ chức, cá nhân có biểu hiện vềchạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy khenthưởng, kê khai tài sản không đúng quy định.

4. Chủ động hơn trong phát hiệndấu hiệu vi phạm để kiểm tra, chú trọng kiểm tra, giám sát các đồngchí cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý.Tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảngviên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lốisống. Phối hợp xem xét các vấn đề nổi cộm liên quan đến các vụ ánlớn, tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo; nhữngđơn thư tố cáo, khiếu nại kéo dài gây bức xúc...

5. Chủ trì, phối hợp với cáccơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mớivăn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Trung ương,Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương cho phù hợp với Nghịquyết Đại hội XI của Đảng, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết củaTrung ương. Phối hợp với các ban Đảng, tổ chức Đảng và các cơ quancó liên quan ở Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thựchiện một số đề án đã nêu trong chỉ thị, kế hoạch và chương trìnhcông tác năm 2013 của Bộ Chính trị.

6. Tham mưu xây dựng và triểnkhai thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vàchương trình kiểm tra của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộcTrung ương năm 2013.

7. Tích cực phối hợp, tham mưugiúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định, hướng dẫn triểnkhai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lượccông tác kiểm tra, giám sát đến năm 2020; Kết luận số 312-TB/TW củaBan Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, cáccấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển cán bộ lãnhđạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo,bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra.

8. Tham mưu thực hiện có hiệuquả công tác tổ chức và xây dựng Ngành: Mở các lớp bồi dưỡngnghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy và UBKT các cấp; kịp thời kiện toànbộ máy cơ quan giúp việc UBKT các cấp, chủ động quy hoạch cán bộ;đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức cáckỳ thi nâng ngạch; tăng cường công tác đối ngoại, nghiên cứu học tậpở một số nước; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

9. Đẩy mạnh phong trào thi đuayêu nước trong cán bộ, công chức toàn Ngành; tổ chức các hoạt độngkỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị,đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bíthư  đánh giá cao những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sátvà thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012. Đồng chí khẳng định: Côngtác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp thực sự cónhững chuyển biến tích cực, góp phần cùng Ban Chấp hành Trung ương,Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và các tổ chức trong hệthống chính trị triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả bướcđầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựngĐảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệmvụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Uy tín của UBKT Trung ương vàUBKT các cấp tiếp tục được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Hồng Anhcũng cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng còn một sốtồn tại, hạn chế. Đó là: Một số cấp ủy chưa thực sự chủ động triểnkhai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; nội dung kiểmtra, giám sát chưa toàn diện, chất lượng còn hạn chế. Việc tham mưu,đề xuất cấp ủy gợi ý kiểm điểm cho tập thể và cá nhân do cấp ủyquản lý còn lúng túng, chưa sát với thực tiễn. Thực hiện nhiệm vụgiám sát chuyên đề của các ban xây dựng Đảng còn hạn chế, tác dụngcảnh báo, ngăn ngừa vi phạm, khuyết điểm chưa nhiều và chưa kịp thời.Tính chiến đấu và hiệu quả công tác của một số cán bộ kiểm tracác cấp còn hạn chế.

Cơ bản nhất trí với 9 nhiệm vụđã được các đại biểu thông qua tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anhđề nghị: UBKT Trung ương và các cấp cần tiếp tục nâng cao tinh thầntrách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm2013. Trong đó, cần tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điềulệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chếlàm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìnđoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng,lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảngviên; việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là những vụán nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; kiểm tra, giám sátviệc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí,sử dụng cán bộ...

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng lưuý, công tác kiểm tra, giám sát cần bám sát Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI), tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạnchế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta ngàycàng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong toàn Đảng và nhân dân,động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủtrương, nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, vừaqua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Chương trình kiểm tra, giámsát năm 2013 với nội dung: Kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạotổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với trọng tâm làviệc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kếtluận sau đợt tự phê bình và phê bình. Bộ Chính trị sẽ thành lậpcác đoàn kiểm tra do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Bí thư Trungương Đảng làm trưởng đoàn để trực tiếp kiểm tra ở khoảng 20% số đầumối các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

Kết luận Hội nghị, đồng chíNgô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị các đại biểu cần tiếp thucác ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, bám sátChương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của Bộ Chính trị, Ban Bí thưđã ban hành và thực hiện thắng lợi 9 nội dung trọng tâm công tác năm2013 đã được thông qua. Đồng chí Ngô Văn Dụ nêu rõ: Cấp ủy và UBKT cáccấp cần xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để triển khai thựchiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điềulệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổchức bộ máy cơ quan UBKT và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công táckiểm tra có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, bản lĩnh,phương pháp công tác, đủ về số lượng và chất lượng, hoàn thànhtốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, 29 tập thể đãđược nhận cờ thi đua của UBKT Trung ương.

Nguồn Dangcongsan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2013
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO