Sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 còn hạn chế

Hoàng Thanh| 13/10/2022 08:31

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC). Dù vậy, tỷ lệ sử dụng DVCTT các mức độ này ở Đắk Nông vẫn còn hạn chế. Thậm chí nhiều sở, ngành, địa phương đến nay vẫn chưa phát sinh hồ sơ thông qua DVCTT.

ADQuảng cáo

Nhiều lợi ích

DVCTT mức độ 3 bao gồm DVCTT mức độ 2, cho phép người dân điền và gửi các mẫu văn bản trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức Nhà nước cung cấp dịch vụ.

Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, các giao dịch sẽ được thực hiện trên môi trường mạng internet. Người dân sẽ nhận kết quả và thanh toán lệ phí (nếu có) trực tiếp tại cơ quan, tổ chức Nhà nước cung cấp dịch vụ.

Tương tự, DVCTT mức độ 4 bao gồm DVCTT mức độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí (nếu có). Việc trả kết quả cho người dân sẽ được thực hiện trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện.

Theo Văn phòng UBND tỉnh, trên cơ sở thủ tục hành chính (TTHC) được công bố, các sở, ngành đã cập nhật và thực hiện công khai, kịp thời, đầy đủ trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVCTT tỉnh; các địa phương thực hiện niêm yết tại trụ sở đơn vị theo đúng quy định.

Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh đã triển khai DVCTT, nhất là mức độ 3, 4 vào giải quyết TTHC. Qua đó, từng bước thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với người dân.

DVCTT góp phần giảm bớt phiền hà, nhũng nhiễu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia DVCTT.

Phần lớn người dân khi giải quyết TTHC vẫn trực tiếp cầm hồ sơ tới bộ phận một cửa của các địa phương, sở, ngành

Ðồng thời, tỉnh tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC; đào tạo kỹ năng sử dụng chuyên sâu cho cán bộ xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mức độ quan tâm, sử dụng DVCTT, nhất là mức độ 3 và 4 của doanh nghiệp, người dân vẫn còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền còn hạn chế; một bộ phận lớn người dân trình độ tin học hạn chế; hạ tầng công nghệ thông tin, kỹ thuật còn yếu.

Vì vậy, đa số người dân, doanh nghiệp vẫn lựa chọn cách truyền thống là đến trực tiếp tại cơ quan chức năng để thực hiện các TTHC khi cần.

Ðến thời điểm hiện tại, Cổng dịch vụ công của tỉnh ứng dụng hệ thống một cửa liên thông cung cấp 312 DVCTT mức độ 3; 646 dich vụ mức độ 4; kết nối thành công 437 TTHC qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ mức độ 3, 4 là 31,5 %.

Cần nhiều giải pháp

Trước khó khăn, vướng mắc phát sinh, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã và đang nỗ lực khắc phục bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng DVCTT.

Theo Sở Tư pháp, một trong những khó khăn khiến tỷ lệ thực hiện hồ sơ trực tuyến của các đơn vị chưa cao là do người dân vẫn chuộng làm theo hình thức trực tiếp nhiều hơn.

Do đó, Sở Tư pháp đang phối hợp với Sở TT-TT chú trọng tuyên truyền dưới nhiều hình thức, góp phần giúp người dân hiểu và xây dựng thói quen sử dụng DVCTT.

Ở lĩnh vực TN-MT, Sở TN-MT đang tiếp tục rà soát các thủ tục để đưa lên trực tuyến. Đơn vị cũng tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân sử dụng DVCTT.

Đặc biệt, Sở TN-MT đang từng bước thực hiện liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu với các ngành khác như: liên thông thuế điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; liên thông với cơ sở dữ liệu giao dịch bảo đảm của Sở Tư pháp nhằm xác thực thông tin quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trong các giao dịch chuyển nhượng...

Để đạt hiệu quả sử dụng DVCTT, UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các sở, ban ngành, địa phương công bố, công khai, niêm yết các TTHC đúng quy định; giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng DVC của tỉnh đúng hẹn.

Các cơ quan, đơn vị kịp thời xử lý và công khai kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 còn hạn chế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO