Sử dụng chi phí thẩm định hồ sơ thầu thế nào?

Chinhphu.vn| 30/11/2023 09:02

Theo ông Lê Bê Ta (Phú Yên) tìm hiểu thì chưa có quy định cụ thể bên mời thầu, đơn vị thẩm định được sử dụng các chi phí thẩm định, đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, kết quả lựa chọn nhà đầu tư để chi, thanh toán những khoản nào (văn phòng phẩm, thiết bị; chi hỗ trợ…).

ADQuảng cáo

Theo ông Ta tham khảo, trường hợp bên mời thầu là đơn vị hành chính tổ chức thực hiện các công việc lựa chọn nhà đầu tư tại Điều 7 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP thì việc quản lý, sử dụng, quyết toán chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

Ông Ta hỏi, bên mời thầu, đơn vị thẩm định được chi các khoản trên vào mục đích gì và áp dụng văn bản nào?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất được quy định tại Điều 7 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư), Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 9/2/2022 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

ADQuảng cáo

Các văn bản quy phạm pháp luật (nêu trên) chưa có quy định các nội dung chi cụ thể theo đề nghị hướng dẫn của ông Lê Bê Ta.

Nội dung chi cụ thể gắn với tính chất, đặc điểm của các hoạt động đấu thầu. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (hướng dẫn Luật số 22/2023/QH15).

Vì vậy, đề nghị ông có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, bổ sung quy định về các nội dung chi cụ thể trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư trong dự thảo Nghị định (nêu trên).

ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/su-dung-chi-phi-tham-dinh-ho-so-thau-the-nao-102231129155852123.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng chi phí thẩm định hồ sơ thầu thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO