Sơn La: Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch huyện

11/06/2024 06:36

Thanh tra tỉnh Sơn La đã tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, qua đó đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách của UBND huyện.

 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch huyện- Ảnh 1.
Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Hoà chủ trì công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên.

Kết luận thanh tra số 19/KL-TTr, ngày 23/5/2024 của Thanh tra tỉnh Sơn La đã nêu rõ những mặt đã làm được, cũng như một số tồn tại, khuyết điểm.

Trong thời kỳ thanh tra (năm 2022 và 2023), UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cơ bản đúng quy định.

Việc ghi chép sổ tiếp công dân có nội dung chưa đảm bảo, không ghi thông tin về nhân thân của người đến kiến nghị, phản ánh. Sau tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan giải quyết kiến nghị của công dân nhưng việc chỉ đạo không được thể hiện bằng văn bản theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. Sau giải quyết, chưa ban hành văn bản trả lời công dân theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP.

Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2022 do Trưởng ban Tiếp công dân huyện thực hiện chưa đảm bảo về thẩm quyền theo quy định. Theo quy định, Chủ tịch UBND huyện mới có thẩm quyền chuyển đơn, giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết.

Báo Thanh tra thông tin, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức giải quyết hoàn thành 6/6 đơn (2 khiếu nại, 2 tố cáo). Tuy nhiên, còn có 1 vụ việc khiếu nại ban hành quyết định gia hạn thời hạn giải quyết chưa đảm bảo quy định của Luật Khiếu nại 2011.

Công tác quản lý, điều hành ngân sách cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo, được theo dõi và sử dụng đúng mục đích, nhiệm vụ được giao.

Thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 chưa đạt chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ đạt 84%. Việc phân bổ nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao bổ sung trong năm còn chậm, chưa bảo đảm thời gian quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Về chi ngân sách cho đầu tư, kiểm tra 44 công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, đoàn thanh tra phát hiện công tác kiểm tra, rà soát của một số cán bộ Ban quản lý đối với công tác lập dự toán, thẩm định dự toán, nhất là việc vận dụng định mức kinh tế kỹ thuật tại một số công trình, dự án còn hạn chế dẫn đến nghiệm thu thanh toán một số hạng mục công việc ở 6 dự án, công trình chưa đúng với tổng giá trị 118.665.832 đồng.

Đối với chi sự nghiệp kinh tế, qua thanh tra cho thấy việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của huyện còn chậm, UBND huyện chưa triển khai được các dự án hỗ trợ phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo chủ trương của Chính phủ.

UBND huyện chưa có giải pháp xử lý, giải quyết đối với diện tích trồng măng bát độ, quế, thảo quả bị thiệt hại do thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt.

Chánh Thanh tra tỉnh đã ra quyết định thu hồi nộp vào ngân sách tỉnh, số tiền 110.590.771 đồng; giảm trừ trong thanh toán, quyết toán số tiền 8.075.061 đồng do nghiệm thu, thanh toán chưa đúng.

Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND huyện Bắc Yên tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua thanh tra.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp thu, thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra và xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng kinh phí và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2021-2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả các dự án về nông nghiệp, xác định hiệu quả đầu tư đối với từng mô hình, dự án, từ đó có các giải pháp khắc phục hạn chế, thiệt hại do thiên tai, đồng thời đề ra hướng hỗ trợ phù hợp.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ket-luan-thanh-tra-trach-nhiem-cua-chu-tich-huyen-119240611062529675.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch huyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO