Pháp luật

Số vụ phá rừng ở Đắk Nông giảm 48%

Hồng Thoan 17/08/2023 05:00

Từ đầu năm tới nay, lĩnh vực lâm nghiệp Đắk Nông đạt được một số tín hiệu tích cực. Trong đó, tỉnh giảm được 48% vụ phá rừng, cao nhất từ trước tới nay.

ADQuảng cáo

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT, từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng ở Đắk Nông tiếp tục được các đơn vị chủ rừng tăng cường. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 183 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, giảm 70 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng hành vi phá rừng trái pháp luật, ngành chức năng phát hiện và xử lý 104 vụ, với hơn 21 ha rừng bị phá. So với cùng kỳ năm 2022, Đắk Nông giảm 96 vụ phá rừng (48%); diện tích rừng thiệt hại giảm 22,12 ha (giảm 50,8%).

z4559440833375_539bb0934da4e946e3bc9b5aabcfec34(1).jpg
Chỉ tiêu về trồng rừng ở Đắk Nông vẫn đạt thấp
ADQuảng cáo

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT thông tin: Sau nhiều năm, Đắk Nông mới gần đạt chỉ tiêu về giảm số vụ phá rừng và diện tích rừng bị phá. Cụ thể là giảm 50% vụ phá rừng và 50% diện tích rừng thiệt hại.

Riêng trong tháng 7/2023, Đắk Nông hầu như không có vụ phá rừng nào xảy ra. Đây thực sự là một tín hiệu vui đối với lĩnh vực lâm nghiệp. Điều này thể hiện được sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng.

Cũng theo ông Dần, trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ngành Nông nghiệp kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa, chủ rừng và các đơn vị liên quan triển khai công việc một cách hiệu quả.

Lực lượng kiểm lâm tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống cháy rừng. Kiểm lâm đã xác định vùng trọng điểm cháy rừng để xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi cháy rừng xảy ra.

Lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Vào các thời gian cao điểm, lực lượng kiểm lâm thực hiện công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và thông tin cấp cháy rừng kịp thời. Từ đó, giúp các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng chủ động thực hiện các biện pháp phòng, ngừa có hiệu quả.

Để góp phần bảo vệ rừng hiệu quả, các cơ quan chuyên môn ở Đắk Nông đã tập trung hướng dẫn, triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế rừng.

Tỉnh định hướng phát triển kinh tế rừng thông qua các hình thức như: chi trả dịch vụ môi trường rừng; phát triển cây đa mục đích; cho thuê môi trường rừng; du lịch sinh thái rừng...

Đánh giá của Sở NN-PTNT cho thấy, dù đạt những kết quả khả quan, nhưng công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Trong đó, chỉ tiêu về phát triển rừng năm 2023 vẫn còn đạt thấp. Theo kế hoạch, toàn tỉnh trồng trên 2.300 ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 827 ha. Nhưng trong 6 tháng đầu năm, Đắk Nông chỉ trồng được trên 700 ha rừng (gồm trồng rừng tập trung, nông lâm kết hợp, trồng cây phân tán), đạt dưới 30% kế hoạch.

Hiện nay, Sở NN-PTNT tiếp tục đề nghị các chủ rừng, địa phương đẩy mạnh hoạt động trồng rừng nhằm đạt kế hoạch đề ra. Sở NN-PTNT triển khai các đề án về phát triển rừng, các chương trình về lâm nghiệp bền vững, các đề án về phát triển rừng tự nhiên, nông lâm kết hợp, nâng cao độ che phủ...

UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt phương án quản lý, bảo vệ rừng bền vững cho 14 đơn vị, với tổng 196.992 ha. Đây là cơ sở quan trọng cho các đơn vị được giao rừng thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số vụ phá rừng ở Đắk Nông giảm 48%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO