Chuyển đổi số

Số hóa dữ liệu đoàn viên

Đặng Hiền 02/02/2023 16:12

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện số hóa dữ liệu tổ chức đoàn, đoàn viên trên phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, góp phần tạo thuận lợi cho công tác quản lý.

Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk nông hiện có 48 tổ chức đoàn (17 đoàn cơ sở, 31 chi đoàn cơ sở), với 3.400 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt. Để việc triển khai công tác đoàn hiệu quả, Đoàn Khối đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ đoàn và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động đoàn cho hơn 200 cán bộ đoàn chủ chốt cơ sở.

Đoàn Khối đã tạo lập cây dữ liệu, cấp tài khoản, phân quyền quản lý cho 100% các cơ sở đoàn trực thuộc; chỉ đạo 17/17 đoàn cơ sở tạo lập cây dữ liệu cho 100% các chi đoàn trực thuộc. Đồng thời, Đoàn Khối triển khai các cơ sở đoàn hướng dẫn đoàn viên cập nhật thông tin đoàn viên lên hệ thống. Tính đến ngày 14/11/2022, toàn khối có 3370/3400 đoàn viên (đạt tỷ lệ 99,1%) nhập thông tin đoàn viên trên phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. Ngoài ra, Đoàn Khối đã triển khai cho các cơ sở đoàn đánh giá, xếp loại, đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên trên phần mềm.

img_6640(1).jpg
Công tác quản lý đoàn viên từng bước được số hóa

Không riêng Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, số hóa dữ liệu đoàn viên là một trong những nội dung được các cấp bộ đoàn trong tỉnh đẩy mạnh trong năm 2022 trên phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. Phần mềm do T.Ư Đoàn phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai. Đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên trên cả nước. Phần mềm được thiết kế dưới hình thức Website và được kết nối với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam để đoàn viên có thể khai báo thông tin trực tiếp trên ứng dụng một cách dễ dàng.

Để sử dụng phần mềm, mỗi cấp bộ đoàn sẽ được đoàn cấp trên trực tiếp tạo lập tổ chức và cấp tài khoản để truy cập và thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên thuộc thẩm quyền xử lý. Thông tin đoàn viên trên hệ thống được thể hiện một cách tổng thể, tập trung và toàn diện trên quy mô cả nước, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về lưu trữ, quản lý, tìm kiếm và khai thác cơ sở dữ liệu đoàn viên của các cấp bộ đoàn.

Các nghiệp vụ về công tác quản lý đoàn viên được số hóa trên phần mềm như: kết nạp đoàn viên mới; chuyển đi, chuyển đến; trưởng thành đoàn, xóa tên đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên; đoàn viên danh dự; đoàn viên ưu tú; khen thưởng, kỷ luật; đoàn viên đi làm ăn xa; sinh hoạt đoàn nơi cư trú; sinh hoạt đoàn tạm thời...

img_6830(1).jpg
Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công tác đoàn

Theo anh Trương Văn Bình, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Đắk Nông, thời gian qua, công tác quản lý đoàn viên được các cấp bộ đoàn thực hiện đúng quy định. Phương thức quản lý đoàn viên từng bước được đổi mới phù hợp với đặc thù của từng khu vực, đối tượng. Bên cạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của ĐVTN, các cấp bộ đoàn tỉnh Đắk Nông từng bước ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác đoàn, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc quản lý đoàn viên bằng công nghệ thông tin giúp số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên, tạo sự đồng bộ, thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành. Qua đó, góp phần chuyên nghiệp và hiện đại hóa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về quá trình chuyển đổi số của quốc gia...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số hóa dữ liệu đoàn viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO