Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng viên chức

09/12/2021 15:37

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, năm học 2021-2022.

ADQuảng cáo

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Vị trí việc làm giáo viên: 68 chỉ tiêu, gồm các môn: Toán: 09 chỉ tiêu; Vật lý: 05 chỉ tiêu; Hóa học: 02 chỉ tiêu; Sinh học: 04 chỉ tiêu; Tin học: 06 chỉ tiêu; Công nghệ: 01 chỉ tiêu; Ngữ văn: 03 chỉ tiêu; Lịch sử: 03 chỉ tiêu; Địa lý: 01 chỉ tiêu; Tiếng Anh: 05 chỉ tiêu; Giáo dục Công dân: 02 chỉ tiêu; Giáo dục Thể chất (thể dục): 01 chỉ tiêu; Giáo dục Quốc phòng và An ninh: 05 chỉ tiêu; Âm nhạc: 08 chỉ tiêu; Mỹ thuật: 11 chỉ tiêu; Giáo dục hòa nhập: 02 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm Nhân viên: 06 chỉ tiêu, gồm Văn thư kiêm Thủ quỹ: 03 chỉ tiêu; Y tế trường học: 02 chỉ tiêu; Thư viện: 01 chỉ tiêu.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện và tiêu chuẩn đối với những người đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên trung học phổ thông hạng III -số: V.07.05.15

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đối với những người đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên chuyên ngành Giáo dục đặc biệt.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn đối với những người đăng ký dự tuyển các vị trí nhân viên

a) Nhân viên Văn thư kiêm Thủ quỹ trường học

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin hoặc có bằng tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính kế toán Trung cấp trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

b) Nhân viên y tế trường học -Y sĩ hạng IV - Mã số: V.08.03.07

- Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

c) Nhân viên thư viện hạng IV - Mã số: V.10.02.07

- Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

ADQuảng cáo

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Tuyển dụng viên chức thông qua xét tuyển.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Hình thức, nội dung xét tuyển: được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút;

- Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển

Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo sau.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 07/12/2021, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông.

Các thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng được Hội đồng tuyển dụng cập nhật trên website: http://daknong.edu.vn; Điện thoại: 02613.546.094.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng viên chức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO