Sănr sangx Đaix hôix Đoanx xênhr Đăk Nông jas tiv IV

Quốc Sỹ| 09/09/2022 10:45

Đaix hôix Đaix biêuv Đoanx TNCS Hồ Chí Minh xênhr Đăk Nông jas tiv IV, ntu 2022-2027 zos xưv cxênhx tsinhz chei zov chênhr ntơưv shông hluôs Đăk Nông; nhangx xangv zuôr tâu tsov cưv txix nuz 21/9. Txus six nhôngl nuôr, cxuô hâux lưv bangx tưz cơ banv uô tar; cxuô cxênhx Đoanx hur xênhr tưz sănr sangx trâu jas đaix hôix jas tiv IV.

ADQuảng cáo

Nhir nuôr, Đoanx TNCS Hồ Chí Minh cxênhx cơ sơv tưz tsov cưv tar Đaix hôix ntu 2022 - 2027. Xênhr đoanx Đăk Nông kra ntâu hoax đôngx kruôz ntuôl, chor công trinhx, phênhv hâux lưv thanh niên tol txaik Đaix hôix tâu tsov cưv uô ntêx, hur haz uô kangz Đaix hôix.

Xênhr đoanx Đăk Nông tsov cưv lêr môngl chok 25.000 tsoz ntông njuôz hur tsangz cxênhx “Chơưx tsoz ntông njuôz-Viv iz Việt Nam njuôz” shông 2022

Ban Thươngx vux Xênhr đoanx tưz uô 8 jas jưs thov bor cor tsinhz chei haz zuôr ndâux lus đêz đangr hur canr bôx, đoanx viên, thah niên, chor đôngx chir nguên thươngx trưx Xênhr đoanx haz chor ban, nganhx đoanx thêv.

Bor cor nôix jung tangs nro, ntâus gre khach cuan, tangs cxuô făngz kra uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix jass tiv III; chuôz kra 15 chiv tiêu ntu 2022-2027, hur ntơư, 12 chiv tiêu trơưs chuôz kra ntơưv Trung ương Đoanx, 3 chiv tiêu shông hluôs xênhr ntâus ntêx uô trơưs chor đăngs nuv ntơưv xênhr.

ADQuảng cáo

Đoanx Khôir chor cơ cuan haz joanh nghiex xênhr tsov cưv Chiênr jix tinhx nguêns “Jas su laz” shông 2022

Ban Thươngx vus Xênhr đoanx chênhr phangx cxiv tsang Đêx anr Ban Tsât hanhx Đoanx TNCS Hồ Chí Minh xênhr Đăk Nông jas tiv IV, ntu 2022 - 2027, sâuv tinh thânx bov đamv txâus xur lươngs, tiêu tsuânv huv trơưs cui đinhs.

Đồ họa: Bảo Ngọc

Quốc Sỹ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sănr sangx Đaix hôix Đoanx xênhr Đăk Nông jas tiv IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO