Sản xuất Alumin và lộ trình mở rộng quy mô

23/08/2022 08:41

Trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã xây dựng kế hoạch, định hướng đầu tư phát triển khoáng sản bô xít đến năm 2035. Đây là tiền đề để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

ADQuảng cáo

Kết quả sau 5 năm vận hành thương mại tạo tiền đề vững chắc cho việc mở rộng quy mô hoạt động tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Trong giai đoạn 2022-2025, TKV đã giao Công ty Nhôm Ðắk Nông thực hiện tốt một số chỉ tiêu chủ yếu như: khai thác quặng đạt 16,3 triệu tấn; tinh quặng bô xít 6,67 triệu tấn; alumin quy đổi 2,6 triệu tấn; doanh thu 11.093 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 1.534 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến năm 2035, TKV sẽ đầu tư phát triển khoáng sản bô xít tại tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị khoảng 120.428 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2022-2025, dự kiến đầu tư 3.839 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030, dự kiến 43.774 tỷ đồng; giai đoạn 2030-2035 là 72.815 tỷ đồng.

Để bảo đảm nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, TKV sẽ tập trung thực hiện một số dự án khai thác mỏ trên địa bàn.

Theo đó, Dự án nâng công suất khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ - Đắk Nông sẽ tăng từ 1,46 triệu tấn tinh quặng/năm lên 1,95 triệu tấn tinh quặng/năm, để cung cấp nguyên liệu cho Dự án cải tiến hiệu suất, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ.

Tập đoàn sẽ thực hiện đầu tư Dự án khai thác mỏ bô xít Gia Nghĩa, Gia Nghĩa 2, Đông Bắc và Tây Nam mỏ "1-5". Công suất khai thác đạt 3 triệu tấn tinh quặng/năm. Đây là nguồn nguyên liệu để cung cấp cho Dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (công suất 2 triệu tấn alumin/năm).

Tiếp đó là thực hiện các dự án khai thác mỏ bô xít Bắc Gia Nghĩa, Tuy Đức, Đắk Song, Quảng Sơn, "1-5" và các mỏ khác đã được phê duyệt trữ lượng tại tỉnh Đắk Nông...

ADQuảng cáo

Trên cơ sở trữ lượng bô xít tại 9 mỏ đã được phê duyệt, trong giai đoạn 2022-2025, TKV sẽ triển khai thực hiện các dự án sản xuất alumin như: Dự án cải tiến hiệu suất, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ từ 0,65 triệu tấn lên 0,8 triệu tấn alumin/năm; Dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (đầu tư mới dây chuyền sản xuất alumin thứ hai có công suất 1,2 triệu tấn đặt ngay trong mặt bằng nhà máy alumin hiện tại); Dự án Nhà máy Alumin Đắk Nông 2 và Dự án Nhà máy Alumin Đắk Nông 3 với công suất mỗi nhà máy từ 2-3 triệu tấn alumin/năm.

Công ty Nhôm Đắk Nông tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, định biên lao động

Theo kế hoạch sản xuất, đầu tư của Công ty Nhôm Đắk Nông, tổng nhu cầu sử dụng đất trong giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2050 của nhà máy vào khoảng 27.869 ha. Trong đó, giai đoạn 2022-2025 khoảng 699 ha.

Theo ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, để đạt các mục tiêu đề ra, trước tiên, đơn vị sẽ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; đồng thời, hoàn thiện mô hình tổ chức, định biên lao động.

Đặc biệt, đơn vị thực hiện rà soát và chuẩn hóa hệ thống quản lý, các quy định quản lý nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật các công đoạn sản xuất như khai thác, chế biến alumin…

Công ty tiếp tục kiểm soát tốt việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong các khâu sản xuất. Trong đó sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao tự động hóa trong sản xuất; đồng thời, chú trọng triển khai các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm tăng thực thu, chất lượng sản phẩm, năng suất của Nhà máy tuyển, Nhà máy sản xuất alumin… Từ đó, góp phần giảm giá thành sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đặc biệt, Công ty Nhôm Đắk Nông tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các công việc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đáp ứng kịp thời cho việc triển khai các Dự án đầu tư và sản xuất trên địa bàn. Đây là vấn đề đang gặp nhiều nan giải nhất và cần có các giải pháp quyết liệt để bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ cả trước mắt và lâu dài.

Kết quả sau 5 năm vận hành thương mại, sản lượng alumin quy đổi tại Công ty Nhôm Ðắk Nông đã thực hiện được hơn 3,4 triệu tấn; doanh thu đạt hơn 29.302 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 910 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3.166 tỷ đồng; lương bình quân đầu người: 11,5 triệu đồng/người/tháng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sản xuất Alumin và lộ trình mở rộng quy mô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO