Rơm jêh Rbŭn têh Ðoàn n'gor Dak Nong tâ IV

Quốc Sỹ| 09/09/2022 10:45

Rbŭn têh Ðại biểu Ðoàn Druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh n'gor Dak Nong tâ IV, năm pah kan 2022 - 2027 jêng du ntil nau kan chính trị kh'lay bơh phung druh ndăm n'gor Dak Nong; klăp lah dơi ndâk kan ntơm lơ 21/9. Tât mông abaơ, ăp ntil nau rơm ma nau kan dơi bu pah kan dŭt; ăp cấp Ðoàn tâm n'gor lĕ rơm jêh ma nar rbŭn têh tâ IV.

ADQuảng cáo

Abaơ, Ðoàn Druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh cấp n'qual cấp cơ sở dơi ndâk kan dŭt Rbŭn têh năm pah kan 2022 - 2027. N'gor Ðoàn Dak Nong lĕ ndâk âk nau kan mbơh ntĭm, nkra ndơ kan, nau kan druh ndăm mbăh wơt nau m'ak Rbŭn têh dơi ndâk kan lor, ndâk kan ta nar rbŭn n'hanh dŭt nar Rbŭn têh.

N'gor đoàn Dak Nong ndâk nau kan tăm 25.000 tơm si ndrêh tĕng nau kan "Triệu tơm si - Yor du Việt Nam ndrêh" năm 2022

N'gâng kan Chăm gai N'gor đoàn lĕ pah kan 8 tâ nau kan dự thảo bơh nô nau chính trị n'hanh dăn nau kan bơh ăp kan bộ, đoàn viên, druh ndăm, ăp wa tă kan Thường trực N'gor đoàn n'hanh ăp m'bŭch kan, ntŭk kan, phung kan.

Nau mbơh lam ăp ntil nau kan, dơi mbơh nê nê, lĕ r'ngôch nau ndâk nau kan tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh tâ III; trŭnh kan dŭt 15 ntil nau kan tâm năm pah kan 2022 - 2027, tâm nĕ, 12 ntil nau kan tĕng nau ntĭm kan bơh Trung ương Ðoàn, 3 ntil nau kan druh ndăm n'gor gơi pah kan ăp ntil nau gĕh tâm n'gor.

ADQuảng cáo

Ðoàn Khối ăp m'bŭch kan n'hanh doanh nghiệp ndâk Nau kơl n'hâm suan pah kan "Kỳ nghỉ hồng" năm 2022

N'gâng kan Chăm gai N'gor đoàn lĕ ndâk njêng Ðề án N'gâng kan Chăm gai Ðoàn Druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh n'gor Dak Nong tâ IV, năm pah kan 2022 - 2027, tĕng nuih n'hâm pah kan nŭm r'noh bu nuyh, di tĕng nau way.

Đồ họa: Bảo Ngọc

Quốc Sỹ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rơm jêh Rbŭn têh Ðoàn n'gor Dak Nong tâ IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO