Quy trình chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

12/03/2024 15:59

Theo Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 31/1/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, có 5 bước thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

ADQuảng cáo

Bước 1: Xây dựng phương án nhân sự

Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện phối hợp với lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Kiểm tra, Phòng Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, tham khảo ý kiến các đồng chí cấp ủy cấp huyện phụ trách Đảng bộ cấp xã.

Nội dung phương án gồm:

+ Dự kiến nhân sự của đơn vị hành chính cấp xã mới.

+ Danh sách cán bộ, công chức cấp xã dự kiến điều động, bố trí sắp xếp lên cấp huyện hoặc điều động, bố trí công tác ở các xã, phường, thị trấn khác.

+ Danh sách cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách đến tuổi nghỉ hưu (năm 2024), có nguyện vọng nghỉ công tác hoặc nghỉ hưu trước tuổi; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ công tác do không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Bước 2: Báo cáo xin chủ trương về nhân sự của thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện

Thực hiện: Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện phối hợp với Phòng Nội vụ.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Bước 3: Thảo luận về phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện cho chủ trương

+ Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ làm việc với từng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ của các đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp để tổ chức thảo luận.

+ Trường hợp khi thảo luận còn có nhiều ý kiến khác nhau thì lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín (kết quả giới thiệu để tham khảo không công bố tại hội nghị).

+ Sau khi thống nhất, Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Bí thư cấp ủy cấp xã tổ chức làm việc, trao đổi, thiết lập biên bản với cá nhân cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp huyện quản lý sắp xếp theo phương án.

Bước 4: Thẩm định nhân sự, tổng hợp các thông tin về cán bộ và làm tờ trình báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện

Thực hiện: Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện phối hợp với Phòng Nội vụ.

Bước 5; Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện họp thảo luận xem xét, quyết định chỉ định hoặc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh theo quy định.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/quy-trinh-chuan-bi-nhan-su-tham-gia-cap-uy-cac-chuc-danh-lanh-dao-khi-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-119240312155928418.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy trình chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO