Quy định mới khung tiêu chuẩn danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa

12/12/2023 11:43

Có hiệu lực từ ngày 30/1/2024, Nghị định 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định khung tiêu chuẩn danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.

ADQuảng cáo

KHUNG TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA

Tên tiêu chuẩn
Khung tiêu chuẩn
I. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển
1. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định
2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp
3. Phát triển ngành nghề truyền thống hoặc có đóng góp về văn hóa, công nghệ, khoa học kỹ thuật cho địa phương
4. Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức
II. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú
1. Nhà văn hóa, sân thể thao, điểm đọc sách phục vụ cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của thôn, tổ dân phố
2. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường
3. Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh
4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
5. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
6. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương
III. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp
1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
2. Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu có) đúng quy định của pháp luật và theo quy hoạch của địa phương
3. Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ
4. Tham gia tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh
IV. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương
1. Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
2. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua của địa phương
3. Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả
4. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa
5. Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình/ bạo lực trên cơ sở giới
V. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng
1. Thực hiện các Cuộc vận động, Phong trào thi đua yêu nước do trung ương và địa phương phát động
2. Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn
3. Triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và các mô hình về văn hóa, gia đình tại cơ sở

Việc xét tặng các danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” được thực hiện hằng năm và hoàn thành việc bình xét trước ngày 25 tháng 11.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định tặng danh hiệu, cơ quan ban hành quyết định công bố công khai trên bảng tin hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức khác theo quy định về danh sách thôn, tổ dân phố được tặng danh hiệu thi đua.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Các trường hợp không xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”

Thôn, tổ dân phố vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”:

+ Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

+ Có hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/quy-dinh-moi-khung-tieu-chuan-danh-hieu-thon-to-dan-pho-van-hoa-119231212105100561.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định mới khung tiêu chuẩn danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO